วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 950801 ถึง 950900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 950801 ถึง 950900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 950801 ถึง 950900 (Nine hundred fifty thousand eight hundred and one to Nine hundred fifty thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
950801 Nine hundred fifty thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หนึ่ง
950802 Nine hundred fifty thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สอง
950803 Nine hundred fifty thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม
950804 Nine hundred fifty thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่
950805 Nine hundred fifty thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า
950806 Nine hundred fifty thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก
950807 Nine hundred fifty thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด
950808 Nine hundred fifty thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด
950809 Nine hundred fifty thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า
950810 Nine hundred fifty thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ
950811 Nine hundred fifty thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
950812 Nine hundred fifty thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
950813 Nine hundred fifty thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
950814 Nine hundred fifty thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
950815 Nine hundred fifty thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
950816 Nine hundred fifty thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​หก
950817 Nine hundred fifty thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
950818 Nine hundred fifty thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
950819 Nine hundred fifty thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
950820 Nine hundred fifty thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
950821 Nine hundred fifty thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
950822 Nine hundred fifty thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
950823 Nine hundred fifty thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
950824 Nine hundred fifty thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
950825 Nine hundred fifty thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
950826 Nine hundred fifty thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
950827 Nine hundred fifty thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
950828 Nine hundred fifty thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
950829 Nine hundred fifty thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
950830 Nine hundred fifty thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
950831 Nine hundred fifty thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
950832 Nine hundred fifty thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
950833 Nine hundred fifty thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
950834 Nine hundred fifty thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
950835 Nine hundred fifty thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
950836 Nine hundred fifty thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
950837 Nine hundred fifty thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
950838 Nine hundred fifty thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
950839 Nine hundred fifty thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
950840 Nine hundred fifty thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
950841 Nine hundred fifty thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
950842 Nine hundred fifty thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
950843 Nine hundred fifty thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
950844 Nine hundred fifty thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
950845 Nine hundred fifty thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
950846 Nine hundred fifty thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
950847 Nine hundred fifty thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
950848 Nine hundred fifty thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
950849 Nine hundred fifty thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
950850 Nine hundred fifty thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
950851 Nine hundred fifty thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
950852 Nine hundred fifty thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
950853 Nine hundred fifty thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
950854 Nine hundred fifty thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
950855 Nine hundred fifty thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
950856 Nine hundred fifty thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
950857 Nine hundred fifty thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
950858 Nine hundred fifty thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
950859 Nine hundred fifty thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
950860 Nine hundred fifty thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ
950861 Nine hundred fifty thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
950862 Nine hundred fifty thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
950863 Nine hundred fifty thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
950864 Nine hundred fifty thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
950865 Nine hundred fifty thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
950866 Nine hundred fifty thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
950867 Nine hundred fifty thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
950868 Nine hundred fifty thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
950869 Nine hundred fifty thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
950870 Nine hundred fifty thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
950871 Nine hundred fifty thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
950872 Nine hundred fifty thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
950873 Nine hundred fifty thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
950874 Nine hundred fifty thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
950875 Nine hundred fifty thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
950876 Nine hundred fifty thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
950877 Nine hundred fifty thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
950878 Nine hundred fifty thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
950879 Nine hundred fifty thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
950880 Nine hundred fifty thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
950881 Nine hundred fifty thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
950882 Nine hundred fifty thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
950883 Nine hundred fifty thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
950884 Nine hundred fifty thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
950885 Nine hundred fifty thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
950886 Nine hundred fifty thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
950887 Nine hundred fifty thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
950888 Nine hundred fifty thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
950889 Nine hundred fifty thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
950890 Nine hundred fifty thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
950891 Nine hundred fifty thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
950892 Nine hundred fifty thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
950893 Nine hundred fifty thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
950894 Nine hundred fifty thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
950895 Nine hundred fifty thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
950896 Nine hundred fifty thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
950897 Nine hundred fifty thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
950898 Nine hundred fifty thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
950899 Nine hundred fifty thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
950900 Nine hundred fifty thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 950801 ถึง 950900 (Nine hundred fifty thousand eight hundred and one to Nine hundred fifty thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 950901-951000, 951001-951100, 951101-951200, 951201-951300, 951301-951400, 951401-951500, 951501-951600, 951601-951700, 951701-951800, 951801-951900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 950701-950800, 950601-950700, 950501-950600, 950401-950500, 950301-950400, 950201-950300, 950101-950200, 950001-950100, 949901-950000, 949801-949900