วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 950601 ถึง 950700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 950601 ถึง 950700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 950601 ถึง 950700 (Nine hundred fifty thousand six hundred and one to Nine hundred fifty thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
950601 Nine hundred fifty thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​หนึ่ง
950602 Nine hundred fifty thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สอง
950603 Nine hundred fifty thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม
950604 Nine hundred fifty thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่
950605 Nine hundred fifty thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า
950606 Nine hundred fifty thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก
950607 Nine hundred fifty thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด
950608 Nine hundred fifty thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด
950609 Nine hundred fifty thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า
950610 Nine hundred fifty thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ
950611 Nine hundred fifty thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
950612 Nine hundred fifty thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​สอง
950613 Nine hundred fifty thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​สาม
950614 Nine hundred fifty thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​สี่
950615 Nine hundred fifty thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
950616 Nine hundred fifty thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​หก
950617 Nine hundred fifty thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
950618 Nine hundred fifty thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​แปด
950619 Nine hundred fifty thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
950620 Nine hundred fifty thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
950621 Nine hundred fifty thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
950622 Nine hundred fifty thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
950623 Nine hundred fifty thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
950624 Nine hundred fifty thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
950625 Nine hundred fifty thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
950626 Nine hundred fifty thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
950627 Nine hundred fifty thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
950628 Nine hundred fifty thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
950629 Nine hundred fifty thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
950630 Nine hundred fifty thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ
950631 Nine hundred fifty thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
950632 Nine hundred fifty thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
950633 Nine hundred fifty thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
950634 Nine hundred fifty thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
950635 Nine hundred fifty thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
950636 Nine hundred fifty thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
950637 Nine hundred fifty thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
950638 Nine hundred fifty thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
950639 Nine hundred fifty thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
950640 Nine hundred fifty thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ
950641 Nine hundred fifty thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
950642 Nine hundred fifty thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
950643 Nine hundred fifty thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
950644 Nine hundred fifty thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
950645 Nine hundred fifty thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
950646 Nine hundred fifty thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
950647 Nine hundred fifty thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
950648 Nine hundred fifty thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
950649 Nine hundred fifty thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
950650 Nine hundred fifty thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
950651 Nine hundred fifty thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
950652 Nine hundred fifty thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
950653 Nine hundred fifty thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
950654 Nine hundred fifty thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
950655 Nine hundred fifty thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
950656 Nine hundred fifty thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
950657 Nine hundred fifty thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
950658 Nine hundred fifty thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
950659 Nine hundred fifty thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
950660 Nine hundred fifty thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ
950661 Nine hundred fifty thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
950662 Nine hundred fifty thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
950663 Nine hundred fifty thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
950664 Nine hundred fifty thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
950665 Nine hundred fifty thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
950666 Nine hundred fifty thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
950667 Nine hundred fifty thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
950668 Nine hundred fifty thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
950669 Nine hundred fifty thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
950670 Nine hundred fifty thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
950671 Nine hundred fifty thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
950672 Nine hundred fifty thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
950673 Nine hundred fifty thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
950674 Nine hundred fifty thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
950675 Nine hundred fifty thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
950676 Nine hundred fifty thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
950677 Nine hundred fifty thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
950678 Nine hundred fifty thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
950679 Nine hundred fifty thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
950680 Nine hundred fifty thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ
950681 Nine hundred fifty thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
950682 Nine hundred fifty thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
950683 Nine hundred fifty thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
950684 Nine hundred fifty thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
950685 Nine hundred fifty thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
950686 Nine hundred fifty thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
950687 Nine hundred fifty thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
950688 Nine hundred fifty thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
950689 Nine hundred fifty thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
950690 Nine hundred fifty thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
950691 Nine hundred fifty thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
950692 Nine hundred fifty thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
950693 Nine hundred fifty thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
950694 Nine hundred fifty thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
950695 Nine hundred fifty thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
950696 Nine hundred fifty thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
950697 Nine hundred fifty thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
950698 Nine hundred fifty thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
950699 Nine hundred fifty thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
950700 Nine hundred fifty thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 950601 ถึง 950700 (Nine hundred fifty thousand six hundred and one to Nine hundred fifty thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 950701-950800, 950801-950900, 950901-951000, 951001-951100, 951101-951200, 951201-951300, 951301-951400, 951401-951500, 951501-951600, 951601-951700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 950501-950600, 950401-950500, 950301-950400, 950201-950300, 950101-950200, 950001-950100, 949901-950000, 949801-949900, 949701-949800, 949601-949700