วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 950101 ถึง 950200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 950101 ถึง 950200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 950101 ถึง 950200 (Nine hundred fifty thousand one hundred and one to Nine hundred fifty thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
950101 Nine hundred fifty thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
950102 Nine hundred fifty thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สอง
950103 Nine hundred fifty thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม
950104 Nine hundred fifty thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่
950105 Nine hundred fifty thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
950106 Nine hundred fifty thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก
950107 Nine hundred fifty thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
950108 Nine hundred fifty thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด
950109 Nine hundred fifty thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
950110 Nine hundred fifty thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
950111 Nine hundred fifty thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
950112 Nine hundred fifty thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
950113 Nine hundred fifty thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
950114 Nine hundred fifty thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
950115 Nine hundred fifty thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
950116 Nine hundred fifty thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
950117 Nine hundred fifty thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
950118 Nine hundred fifty thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
950119 Nine hundred fifty thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
950120 Nine hundred fifty thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
950121 Nine hundred fifty thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
950122 Nine hundred fifty thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
950123 Nine hundred fifty thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
950124 Nine hundred fifty thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
950125 Nine hundred fifty thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
950126 Nine hundred fifty thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
950127 Nine hundred fifty thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
950128 Nine hundred fifty thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
950129 Nine hundred fifty thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
950130 Nine hundred fifty thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
950131 Nine hundred fifty thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
950132 Nine hundred fifty thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
950133 Nine hundred fifty thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
950134 Nine hundred fifty thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
950135 Nine hundred fifty thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
950136 Nine hundred fifty thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
950137 Nine hundred fifty thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
950138 Nine hundred fifty thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
950139 Nine hundred fifty thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
950140 Nine hundred fifty thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
950141 Nine hundred fifty thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
950142 Nine hundred fifty thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
950143 Nine hundred fifty thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
950144 Nine hundred fifty thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
950145 Nine hundred fifty thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
950146 Nine hundred fifty thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
950147 Nine hundred fifty thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
950148 Nine hundred fifty thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
950149 Nine hundred fifty thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
950150 Nine hundred fifty thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
950151 Nine hundred fifty thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
950152 Nine hundred fifty thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
950153 Nine hundred fifty thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
950154 Nine hundred fifty thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
950155 Nine hundred fifty thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
950156 Nine hundred fifty thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
950157 Nine hundred fifty thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
950158 Nine hundred fifty thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
950159 Nine hundred fifty thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
950160 Nine hundred fifty thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
950161 Nine hundred fifty thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
950162 Nine hundred fifty thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
950163 Nine hundred fifty thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
950164 Nine hundred fifty thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
950165 Nine hundred fifty thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
950166 Nine hundred fifty thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
950167 Nine hundred fifty thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
950168 Nine hundred fifty thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
950169 Nine hundred fifty thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
950170 Nine hundred fifty thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
950171 Nine hundred fifty thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
950172 Nine hundred fifty thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
950173 Nine hundred fifty thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
950174 Nine hundred fifty thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
950175 Nine hundred fifty thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
950176 Nine hundred fifty thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
950177 Nine hundred fifty thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
950178 Nine hundred fifty thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
950179 Nine hundred fifty thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
950180 Nine hundred fifty thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
950181 Nine hundred fifty thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
950182 Nine hundred fifty thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
950183 Nine hundred fifty thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
950184 Nine hundred fifty thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
950185 Nine hundred fifty thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
950186 Nine hundred fifty thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
950187 Nine hundred fifty thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
950188 Nine hundred fifty thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
950189 Nine hundred fifty thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
950190 Nine hundred fifty thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
950191 Nine hundred fifty thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
950192 Nine hundred fifty thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
950193 Nine hundred fifty thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
950194 Nine hundred fifty thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
950195 Nine hundred fifty thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
950196 Nine hundred fifty thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
950197 Nine hundred fifty thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
950198 Nine hundred fifty thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
950199 Nine hundred fifty thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
950200 Nine hundred fifty thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 950101 ถึง 950200 (Nine hundred fifty thousand one hundred and one to Nine hundred fifty thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 950201-950300, 950301-950400, 950401-950500, 950501-950600, 950601-950700, 950701-950800, 950801-950900, 950901-951000, 951001-951100, 951101-951200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 950001-950100, 949901-950000, 949801-949900, 949701-949800, 949601-949700, 949501-949600, 949401-949500, 949301-949400, 949201-949300, 949101-949200