วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 946701 ถึง 946800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 946701 ถึง 946800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 946701 ถึง 946800 (Nine hundred forty six thousand seven hundred and one to Nine hundred forty six thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
946701 Nine hundred forty six thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
946702 Nine hundred forty six thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
946703 Nine hundred forty six thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
946704 Nine hundred forty six thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
946705 Nine hundred forty six thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
946706 Nine hundred forty six thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
946707 Nine hundred forty six thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
946708 Nine hundred forty six thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
946709 Nine hundred forty six thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
946710 Nine hundred forty six thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
946711 Nine hundred forty six thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
946712 Nine hundred forty six thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
946713 Nine hundred forty six thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
946714 Nine hundred forty six thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
946715 Nine hundred forty six thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
946716 Nine hundred forty six thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
946717 Nine hundred forty six thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
946718 Nine hundred forty six thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
946719 Nine hundred forty six thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
946720 Nine hundred forty six thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
946721 Nine hundred forty six thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
946722 Nine hundred forty six thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
946723 Nine hundred forty six thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
946724 Nine hundred forty six thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
946725 Nine hundred forty six thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
946726 Nine hundred forty six thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
946727 Nine hundred forty six thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
946728 Nine hundred forty six thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
946729 Nine hundred forty six thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
946730 Nine hundred forty six thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
946731 Nine hundred forty six thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
946732 Nine hundred forty six thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
946733 Nine hundred forty six thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
946734 Nine hundred forty six thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
946735 Nine hundred forty six thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
946736 Nine hundred forty six thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
946737 Nine hundred forty six thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
946738 Nine hundred forty six thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
946739 Nine hundred forty six thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
946740 Nine hundred forty six thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
946741 Nine hundred forty six thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
946742 Nine hundred forty six thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
946743 Nine hundred forty six thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
946744 Nine hundred forty six thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
946745 Nine hundred forty six thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
946746 Nine hundred forty six thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
946747 Nine hundred forty six thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
946748 Nine hundred forty six thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
946749 Nine hundred forty six thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
946750 Nine hundred forty six thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
946751 Nine hundred forty six thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
946752 Nine hundred forty six thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
946753 Nine hundred forty six thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
946754 Nine hundred forty six thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
946755 Nine hundred forty six thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
946756 Nine hundred forty six thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
946757 Nine hundred forty six thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
946758 Nine hundred forty six thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
946759 Nine hundred forty six thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
946760 Nine hundred forty six thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
946761 Nine hundred forty six thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
946762 Nine hundred forty six thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
946763 Nine hundred forty six thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
946764 Nine hundred forty six thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
946765 Nine hundred forty six thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
946766 Nine hundred forty six thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
946767 Nine hundred forty six thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
946768 Nine hundred forty six thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
946769 Nine hundred forty six thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
946770 Nine hundred forty six thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
946771 Nine hundred forty six thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
946772 Nine hundred forty six thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
946773 Nine hundred forty six thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
946774 Nine hundred forty six thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
946775 Nine hundred forty six thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
946776 Nine hundred forty six thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
946777 Nine hundred forty six thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
946778 Nine hundred forty six thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
946779 Nine hundred forty six thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
946780 Nine hundred forty six thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
946781 Nine hundred forty six thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
946782 Nine hundred forty six thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
946783 Nine hundred forty six thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
946784 Nine hundred forty six thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
946785 Nine hundred forty six thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
946786 Nine hundred forty six thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
946787 Nine hundred forty six thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
946788 Nine hundred forty six thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
946789 Nine hundred forty six thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
946790 Nine hundred forty six thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
946791 Nine hundred forty six thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
946792 Nine hundred forty six thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
946793 Nine hundred forty six thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
946794 Nine hundred forty six thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
946795 Nine hundred forty six thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
946796 Nine hundred forty six thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
946797 Nine hundred forty six thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
946798 Nine hundred forty six thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
946799 Nine hundred forty six thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
946800 Nine hundred forty six thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 946701 ถึง 946800 (Nine hundred forty six thousand seven hundred and one to Nine hundred forty six thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 946801-946900, 946901-947000, 947001-947100, 947101-947200, 947201-947300, 947301-947400, 947401-947500, 947501-947600, 947601-947700, 947701-947800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 946601-946700, 946501-946600, 946401-946500, 946301-946400, 946201-946300, 946101-946200, 946001-946100, 945901-946000, 945801-945900, 945701-945800