วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 946601 ถึง 946700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 946601 ถึง 946700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 946601 ถึง 946700 (Nine hundred forty six thousand six hundred and one to Nine hundred forty six thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
946601 Nine hundred forty six thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
946602 Nine hundred forty six thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สอง
946603 Nine hundred forty six thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม
946604 Nine hundred forty six thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่
946605 Nine hundred forty six thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า
946606 Nine hundred forty six thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก
946607 Nine hundred forty six thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
946608 Nine hundred forty six thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด
946609 Nine hundred forty six thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า
946610 Nine hundred forty six thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ
946611 Nine hundred forty six thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
946612 Nine hundred forty six thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
946613 Nine hundred forty six thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
946614 Nine hundred forty six thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
946615 Nine hundred forty six thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
946616 Nine hundred forty six thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
946617 Nine hundred forty six thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
946618 Nine hundred forty six thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
946619 Nine hundred forty six thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
946620 Nine hundred forty six thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
946621 Nine hundred forty six thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
946622 Nine hundred forty six thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
946623 Nine hundred forty six thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
946624 Nine hundred forty six thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
946625 Nine hundred forty six thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
946626 Nine hundred forty six thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
946627 Nine hundred forty six thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
946628 Nine hundred forty six thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
946629 Nine hundred forty six thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
946630 Nine hundred forty six thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
946631 Nine hundred forty six thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
946632 Nine hundred forty six thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
946633 Nine hundred forty six thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
946634 Nine hundred forty six thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
946635 Nine hundred forty six thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
946636 Nine hundred forty six thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
946637 Nine hundred forty six thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
946638 Nine hundred forty six thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
946639 Nine hundred forty six thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
946640 Nine hundred forty six thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
946641 Nine hundred forty six thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
946642 Nine hundred forty six thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
946643 Nine hundred forty six thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
946644 Nine hundred forty six thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
946645 Nine hundred forty six thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
946646 Nine hundred forty six thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
946647 Nine hundred forty six thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
946648 Nine hundred forty six thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
946649 Nine hundred forty six thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
946650 Nine hundred forty six thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
946651 Nine hundred forty six thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
946652 Nine hundred forty six thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
946653 Nine hundred forty six thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
946654 Nine hundred forty six thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
946655 Nine hundred forty six thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
946656 Nine hundred forty six thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
946657 Nine hundred forty six thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
946658 Nine hundred forty six thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
946659 Nine hundred forty six thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
946660 Nine hundred forty six thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
946661 Nine hundred forty six thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
946662 Nine hundred forty six thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
946663 Nine hundred forty six thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
946664 Nine hundred forty six thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
946665 Nine hundred forty six thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
946666 Nine hundred forty six thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
946667 Nine hundred forty six thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
946668 Nine hundred forty six thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
946669 Nine hundred forty six thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
946670 Nine hundred forty six thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
946671 Nine hundred forty six thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
946672 Nine hundred forty six thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
946673 Nine hundred forty six thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
946674 Nine hundred forty six thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
946675 Nine hundred forty six thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
946676 Nine hundred forty six thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
946677 Nine hundred forty six thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
946678 Nine hundred forty six thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
946679 Nine hundred forty six thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
946680 Nine hundred forty six thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
946681 Nine hundred forty six thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
946682 Nine hundred forty six thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
946683 Nine hundred forty six thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
946684 Nine hundred forty six thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
946685 Nine hundred forty six thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
946686 Nine hundred forty six thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
946687 Nine hundred forty six thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
946688 Nine hundred forty six thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
946689 Nine hundred forty six thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
946690 Nine hundred forty six thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
946691 Nine hundred forty six thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
946692 Nine hundred forty six thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
946693 Nine hundred forty six thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
946694 Nine hundred forty six thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
946695 Nine hundred forty six thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
946696 Nine hundred forty six thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
946697 Nine hundred forty six thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
946698 Nine hundred forty six thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
946699 Nine hundred forty six thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
946700 Nine hundred forty six thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 946601 ถึง 946700 (Nine hundred forty six thousand six hundred and one to Nine hundred forty six thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 946701-946800, 946801-946900, 946901-947000, 947001-947100, 947101-947200, 947201-947300, 947301-947400, 947401-947500, 947501-947600, 947601-947700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 946501-946600, 946401-946500, 946301-946400, 946201-946300, 946101-946200, 946001-946100, 945901-946000, 945801-945900, 945701-945800, 945601-945700