วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 945901 ถึง 946000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 945901 ถึง 946000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 945901 ถึง 946000 (Nine hundred forty five thousand nine hundred and one to Nine hundred forty six thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
945901 Nine hundred forty five thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
945902 Nine hundred forty five thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
945903 Nine hundred forty five thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
945904 Nine hundred forty five thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
945905 Nine hundred forty five thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
945906 Nine hundred forty five thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก
945907 Nine hundred forty five thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
945908 Nine hundred forty five thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
945909 Nine hundred forty five thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
945910 Nine hundred forty five thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
945911 Nine hundred forty five thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
945912 Nine hundred forty five thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
945913 Nine hundred forty five thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
945914 Nine hundred forty five thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
945915 Nine hundred forty five thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
945916 Nine hundred forty five thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
945917 Nine hundred forty five thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
945918 Nine hundred forty five thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
945919 Nine hundred forty five thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
945920 Nine hundred forty five thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
945921 Nine hundred forty five thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
945922 Nine hundred forty five thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
945923 Nine hundred forty five thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
945924 Nine hundred forty five thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
945925 Nine hundred forty five thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
945926 Nine hundred forty five thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
945927 Nine hundred forty five thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
945928 Nine hundred forty five thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
945929 Nine hundred forty five thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
945930 Nine hundred forty five thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
945931 Nine hundred forty five thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
945932 Nine hundred forty five thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
945933 Nine hundred forty five thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
945934 Nine hundred forty five thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
945935 Nine hundred forty five thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
945936 Nine hundred forty five thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
945937 Nine hundred forty five thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
945938 Nine hundred forty five thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
945939 Nine hundred forty five thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
945940 Nine hundred forty five thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
945941 Nine hundred forty five thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
945942 Nine hundred forty five thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
945943 Nine hundred forty five thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
945944 Nine hundred forty five thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
945945 Nine hundred forty five thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
945946 Nine hundred forty five thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
945947 Nine hundred forty five thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
945948 Nine hundred forty five thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
945949 Nine hundred forty five thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
945950 Nine hundred forty five thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
945951 Nine hundred forty five thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
945952 Nine hundred forty five thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
945953 Nine hundred forty five thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
945954 Nine hundred forty five thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
945955 Nine hundred forty five thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
945956 Nine hundred forty five thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
945957 Nine hundred forty five thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
945958 Nine hundred forty five thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
945959 Nine hundred forty five thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
945960 Nine hundred forty five thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
945961 Nine hundred forty five thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
945962 Nine hundred forty five thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
945963 Nine hundred forty five thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
945964 Nine hundred forty five thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
945965 Nine hundred forty five thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
945966 Nine hundred forty five thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
945967 Nine hundred forty five thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
945968 Nine hundred forty five thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
945969 Nine hundred forty five thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
945970 Nine hundred forty five thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
945971 Nine hundred forty five thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
945972 Nine hundred forty five thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
945973 Nine hundred forty five thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
945974 Nine hundred forty five thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
945975 Nine hundred forty five thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
945976 Nine hundred forty five thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
945977 Nine hundred forty five thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
945978 Nine hundred forty five thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
945979 Nine hundred forty five thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
945980 Nine hundred forty five thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
945981 Nine hundred forty five thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
945982 Nine hundred forty five thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
945983 Nine hundred forty five thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
945984 Nine hundred forty five thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
945985 Nine hundred forty five thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
945986 Nine hundred forty five thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
945987 Nine hundred forty five thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
945988 Nine hundred forty five thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
945989 Nine hundred forty five thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
945990 Nine hundred forty five thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
945991 Nine hundred forty five thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
945992 Nine hundred forty five thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
945993 Nine hundred forty five thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
945994 Nine hundred forty five thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
945995 Nine hundred forty five thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
945996 Nine hundred forty five thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
945997 Nine hundred forty five thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
945998 Nine hundred forty five thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
945999 Nine hundred forty five thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
946000 Nine hundred forty six thousandไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 945901 ถึง 946000 (Nine hundred forty five thousand nine hundred and one to Nine hundred forty six thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 946001-946100, 946101-946200, 946201-946300, 946301-946400, 946401-946500, 946501-946600, 946601-946700, 946701-946800, 946801-946900, 946901-947000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 945801-945900, 945701-945800, 945601-945700, 945501-945600, 945401-945500, 945301-945400, 945201-945300, 945101-945200, 945001-945100, 944901-945000