วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 942901 ถึง 943000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 942901 ถึง 943000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 942901 ถึง 943000 (Nine hundred forty two thousand nine hundred and one to Nine hundred forty three thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
942901 Nine hundred forty two thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
942902 Nine hundred forty two thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
942903 Nine hundred forty two thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
942904 Nine hundred forty two thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
942905 Nine hundred forty two thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
942906 Nine hundred forty two thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก
942907 Nine hundred forty two thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
942908 Nine hundred forty two thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
942909 Nine hundred forty two thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
942910 Nine hundred forty two thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
942911 Nine hundred forty two thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
942912 Nine hundred forty two thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
942913 Nine hundred forty two thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
942914 Nine hundred forty two thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
942915 Nine hundred forty two thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
942916 Nine hundred forty two thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
942917 Nine hundred forty two thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
942918 Nine hundred forty two thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
942919 Nine hundred forty two thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
942920 Nine hundred forty two thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
942921 Nine hundred forty two thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
942922 Nine hundred forty two thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
942923 Nine hundred forty two thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
942924 Nine hundred forty two thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
942925 Nine hundred forty two thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
942926 Nine hundred forty two thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
942927 Nine hundred forty two thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
942928 Nine hundred forty two thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
942929 Nine hundred forty two thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
942930 Nine hundred forty two thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
942931 Nine hundred forty two thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
942932 Nine hundred forty two thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
942933 Nine hundred forty two thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
942934 Nine hundred forty two thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
942935 Nine hundred forty two thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
942936 Nine hundred forty two thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
942937 Nine hundred forty two thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
942938 Nine hundred forty two thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
942939 Nine hundred forty two thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
942940 Nine hundred forty two thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
942941 Nine hundred forty two thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
942942 Nine hundred forty two thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
942943 Nine hundred forty two thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
942944 Nine hundred forty two thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
942945 Nine hundred forty two thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
942946 Nine hundred forty two thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
942947 Nine hundred forty two thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
942948 Nine hundred forty two thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
942949 Nine hundred forty two thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
942950 Nine hundred forty two thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
942951 Nine hundred forty two thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
942952 Nine hundred forty two thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
942953 Nine hundred forty two thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
942954 Nine hundred forty two thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
942955 Nine hundred forty two thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
942956 Nine hundred forty two thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
942957 Nine hundred forty two thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
942958 Nine hundred forty two thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
942959 Nine hundred forty two thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
942960 Nine hundred forty two thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
942961 Nine hundred forty two thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
942962 Nine hundred forty two thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
942963 Nine hundred forty two thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
942964 Nine hundred forty two thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
942965 Nine hundred forty two thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
942966 Nine hundred forty two thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
942967 Nine hundred forty two thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
942968 Nine hundred forty two thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
942969 Nine hundred forty two thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
942970 Nine hundred forty two thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
942971 Nine hundred forty two thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
942972 Nine hundred forty two thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
942973 Nine hundred forty two thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
942974 Nine hundred forty two thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
942975 Nine hundred forty two thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
942976 Nine hundred forty two thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
942977 Nine hundred forty two thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
942978 Nine hundred forty two thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
942979 Nine hundred forty two thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
942980 Nine hundred forty two thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
942981 Nine hundred forty two thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
942982 Nine hundred forty two thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
942983 Nine hundred forty two thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
942984 Nine hundred forty two thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
942985 Nine hundred forty two thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
942986 Nine hundred forty two thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
942987 Nine hundred forty two thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
942988 Nine hundred forty two thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
942989 Nine hundred forty two thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
942990 Nine hundred forty two thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
942991 Nine hundred forty two thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
942992 Nine hundred forty two thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
942993 Nine hundred forty two thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
942994 Nine hundred forty two thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
942995 Nine hundred forty two thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
942996 Nine hundred forty two thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
942997 Nine hundred forty two thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
942998 Nine hundred forty two thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
942999 Nine hundred forty two thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
943000 Nine hundred forty three thousandไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 942901 ถึง 943000 (Nine hundred forty two thousand nine hundred and one to Nine hundred forty three thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 943001-943100, 943101-943200, 943201-943300, 943301-943400, 943401-943500, 943501-943600, 943601-943700, 943701-943800, 943801-943900, 943901-944000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 942801-942900, 942701-942800, 942601-942700, 942501-942600, 942401-942500, 942301-942400, 942201-942300, 942101-942200, 942001-942100, 941901-942000