วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 939901 ถึง 940000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 939901 ถึง 940000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 939901 ถึง 940000 (Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and one to Nine hundred forty thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
939901 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
939902 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
939903 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
939904 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
939905 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
939906 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก
939907 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
939908 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
939909 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
939910 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
939911 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
939912 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
939913 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
939914 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
939915 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
939916 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
939917 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
939918 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
939919 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
939920 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
939921 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
939922 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
939923 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
939924 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
939925 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
939926 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
939927 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
939928 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
939929 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
939930 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
939931 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
939932 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
939933 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
939934 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
939935 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
939936 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
939937 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
939938 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
939939 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
939940 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
939941 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
939942 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
939943 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
939944 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
939945 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
939946 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
939947 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
939948 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
939949 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
939950 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
939951 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
939952 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
939953 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
939954 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
939955 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
939956 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
939957 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
939958 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
939959 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
939960 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
939961 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
939962 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
939963 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
939964 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
939965 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
939966 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
939967 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
939968 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
939969 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
939970 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
939971 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
939972 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
939973 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
939974 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
939975 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
939976 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
939977 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
939978 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
939979 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
939980 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
939981 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
939982 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
939983 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
939984 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
939985 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
939986 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
939987 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
939988 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
939989 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
939990 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
939991 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
939992 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
939993 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
939994 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
939995 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
939996 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
939997 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
939998 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
939999 Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
940000 Nine hundred forty thousandไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 939901 ถึง 940000 (Nine hundred thirty nine thousand nine hundred and one to Nine hundred forty thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 940001-940100, 940101-940200, 940201-940300, 940301-940400, 940401-940500, 940501-940600, 940601-940700, 940701-940800, 940801-940900, 940901-941000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 939801-939900, 939701-939800, 939601-939700, 939501-939600, 939401-939500, 939301-939400, 939201-939300, 939101-939200, 939001-939100, 938901-939000