วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 939601 ถึง 939700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 939601 ถึง 939700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 939601 ถึง 939700 (Nine hundred thirty nine thousand six hundred and one to Nine hundred thirty nine thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
939601 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
939602 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สอง
939603 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม
939604 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่
939605 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า
939606 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก
939607 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
939608 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด
939609 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า
939610 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ
939611 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
939612 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
939613 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
939614 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
939615 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
939616 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
939617 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
939618 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
939619 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
939620 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
939621 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
939622 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
939623 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
939624 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
939625 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
939626 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
939627 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
939628 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
939629 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
939630 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
939631 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
939632 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
939633 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
939634 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
939635 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
939636 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
939637 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
939638 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
939639 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
939640 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
939641 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
939642 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
939643 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
939644 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
939645 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
939646 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
939647 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
939648 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
939649 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
939650 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
939651 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
939652 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
939653 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
939654 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
939655 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
939656 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
939657 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
939658 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
939659 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
939660 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
939661 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
939662 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
939663 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
939664 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
939665 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
939666 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
939667 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
939668 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
939669 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
939670 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
939671 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
939672 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
939673 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
939674 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
939675 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
939676 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
939677 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
939678 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
939679 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
939680 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
939681 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
939682 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
939683 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
939684 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
939685 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
939686 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
939687 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
939688 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
939689 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
939690 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
939691 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
939692 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
939693 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
939694 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
939695 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
939696 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
939697 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
939698 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
939699 Nine hundred thirty nine thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
939700 Nine hundred thirty nine thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 939601 ถึง 939700 (Nine hundred thirty nine thousand six hundred and one to Nine hundred thirty nine thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 939701-939800, 939801-939900, 939901-940000, 940001-940100, 940101-940200, 940201-940300, 940301-940400, 940401-940500, 940501-940600, 940601-940700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 939501-939600, 939401-939500, 939301-939400, 939201-939300, 939101-939200, 939001-939100, 938901-939000, 938801-938900, 938701-938800, 938601-938700