วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 938601 ถึง 938700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 938601 ถึง 938700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 938601 ถึง 938700 (Nine hundred thirty eight thousand six hundred and one to Nine hundred thirty eight thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
938601 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
938602 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สอง
938603 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม
938604 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่
938605 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า
938606 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก
938607 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
938608 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด
938609 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า
938610 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ
938611 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
938612 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
938613 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
938614 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
938615 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
938616 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
938617 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
938618 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
938619 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
938620 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
938621 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
938622 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
938623 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
938624 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
938625 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
938626 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
938627 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
938628 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
938629 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
938630 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
938631 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
938632 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
938633 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
938634 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
938635 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
938636 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
938637 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
938638 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
938639 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
938640 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
938641 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
938642 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
938643 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
938644 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
938645 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
938646 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
938647 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
938648 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
938649 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
938650 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
938651 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
938652 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
938653 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
938654 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
938655 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
938656 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
938657 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
938658 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
938659 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
938660 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
938661 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
938662 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
938663 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
938664 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
938665 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
938666 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
938667 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
938668 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
938669 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
938670 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
938671 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
938672 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
938673 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
938674 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
938675 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
938676 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
938677 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
938678 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
938679 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
938680 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
938681 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
938682 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
938683 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
938684 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
938685 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
938686 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
938687 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
938688 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
938689 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
938690 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
938691 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
938692 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
938693 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
938694 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
938695 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
938696 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
938697 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
938698 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
938699 Nine hundred thirty eight thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
938700 Nine hundred thirty eight thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 938601 ถึง 938700 (Nine hundred thirty eight thousand six hundred and one to Nine hundred thirty eight thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 938701-938800, 938801-938900, 938901-939000, 939001-939100, 939101-939200, 939201-939300, 939301-939400, 939401-939500, 939501-939600, 939601-939700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 938501-938600, 938401-938500, 938301-938400, 938201-938300, 938101-938200, 938001-938100, 937901-938000, 937801-937900, 937701-937800, 937601-937700