วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 936901 ถึง 937000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 936901 ถึง 937000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 936901 ถึง 937000 (Nine hundred thirty six thousand nine hundred and one to Nine hundred thirty seven thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
936901 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
936902 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
936903 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
936904 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
936905 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
936906 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก
936907 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
936908 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
936909 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
936910 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
936911 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
936912 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
936913 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
936914 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
936915 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
936916 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
936917 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
936918 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
936919 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
936920 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
936921 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
936922 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
936923 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
936924 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
936925 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
936926 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
936927 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
936928 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
936929 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
936930 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
936931 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
936932 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
936933 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
936934 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
936935 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
936936 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
936937 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
936938 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
936939 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
936940 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
936941 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
936942 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
936943 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
936944 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
936945 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
936946 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
936947 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
936948 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
936949 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
936950 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
936951 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
936952 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
936953 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
936954 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
936955 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
936956 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
936957 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
936958 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
936959 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
936960 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
936961 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
936962 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
936963 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
936964 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
936965 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
936966 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
936967 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
936968 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
936969 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
936970 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
936971 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
936972 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
936973 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
936974 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
936975 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
936976 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
936977 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
936978 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
936979 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
936980 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
936981 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
936982 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
936983 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
936984 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
936985 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
936986 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
936987 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
936988 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
936989 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
936990 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
936991 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
936992 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
936993 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
936994 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
936995 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
936996 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
936997 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
936998 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
936999 Nine hundred thirty six thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
937000 Nine hundred thirty seven thousandไนน์ ฮันเดรด เธอที เซฟเวิน เธาซันด์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เจ็ด​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 936901 ถึง 937000 (Nine hundred thirty six thousand nine hundred and one to Nine hundred thirty seven thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 937001-937100, 937101-937200, 937201-937300, 937301-937400, 937401-937500, 937501-937600, 937601-937700, 937701-937800, 937801-937900, 937901-938000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 936801-936900, 936701-936800, 936601-936700, 936501-936600, 936401-936500, 936301-936400, 936201-936300, 936101-936200, 936001-936100, 935901-936000