วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 936701 ถึง 936800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 936701 ถึง 936800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 936701 ถึง 936800 (Nine hundred thirty six thousand seven hundred and one to Nine hundred thirty six thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
936701 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
936702 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
936703 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
936704 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
936705 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
936706 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
936707 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
936708 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
936709 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
936710 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
936711 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
936712 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
936713 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
936714 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
936715 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
936716 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
936717 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
936718 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
936719 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
936720 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
936721 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
936722 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
936723 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
936724 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
936725 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
936726 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
936727 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
936728 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
936729 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
936730 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
936731 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
936732 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
936733 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
936734 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
936735 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
936736 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
936737 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
936738 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
936739 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
936740 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
936741 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
936742 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
936743 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
936744 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
936745 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
936746 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
936747 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
936748 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
936749 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
936750 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
936751 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
936752 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
936753 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
936754 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
936755 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
936756 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
936757 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
936758 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
936759 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
936760 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
936761 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
936762 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
936763 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
936764 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
936765 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
936766 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
936767 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
936768 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
936769 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
936770 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
936771 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
936772 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
936773 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
936774 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
936775 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
936776 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
936777 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
936778 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
936779 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
936780 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
936781 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
936782 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
936783 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
936784 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
936785 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
936786 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
936787 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
936788 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
936789 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
936790 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
936791 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
936792 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
936793 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
936794 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
936795 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
936796 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
936797 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
936798 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
936799 Nine hundred thirty six thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
936800 Nine hundred thirty six thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 936701 ถึง 936800 (Nine hundred thirty six thousand seven hundred and one to Nine hundred thirty six thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 936801-936900, 936901-937000, 937001-937100, 937101-937200, 937201-937300, 937301-937400, 937401-937500, 937501-937600, 937601-937700, 937701-937800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 936601-936700, 936501-936600, 936401-936500, 936301-936400, 936201-936300, 936101-936200, 936001-936100, 935901-936000, 935801-935900, 935701-935800

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน