วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 936101 ถึง 936200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 936101 ถึง 936200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 936101 ถึง 936200 (Nine hundred thirty six thousand one hundred and one to Nine hundred thirty six thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
936101 Nine hundred thirty six thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
936102 Nine hundred thirty six thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
936103 Nine hundred thirty six thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
936104 Nine hundred thirty six thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
936105 Nine hundred thirty six thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
936106 Nine hundred thirty six thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
936107 Nine hundred thirty six thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
936108 Nine hundred thirty six thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
936109 Nine hundred thirty six thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
936110 Nine hundred thirty six thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
936111 Nine hundred thirty six thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
936112 Nine hundred thirty six thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
936113 Nine hundred thirty six thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
936114 Nine hundred thirty six thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
936115 Nine hundred thirty six thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
936116 Nine hundred thirty six thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
936117 Nine hundred thirty six thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
936118 Nine hundred thirty six thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
936119 Nine hundred thirty six thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
936120 Nine hundred thirty six thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
936121 Nine hundred thirty six thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
936122 Nine hundred thirty six thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
936123 Nine hundred thirty six thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
936124 Nine hundred thirty six thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
936125 Nine hundred thirty six thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
936126 Nine hundred thirty six thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
936127 Nine hundred thirty six thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
936128 Nine hundred thirty six thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
936129 Nine hundred thirty six thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
936130 Nine hundred thirty six thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
936131 Nine hundred thirty six thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
936132 Nine hundred thirty six thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
936133 Nine hundred thirty six thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
936134 Nine hundred thirty six thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
936135 Nine hundred thirty six thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
936136 Nine hundred thirty six thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
936137 Nine hundred thirty six thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
936138 Nine hundred thirty six thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
936139 Nine hundred thirty six thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
936140 Nine hundred thirty six thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
936141 Nine hundred thirty six thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
936142 Nine hundred thirty six thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
936143 Nine hundred thirty six thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
936144 Nine hundred thirty six thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
936145 Nine hundred thirty six thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
936146 Nine hundred thirty six thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
936147 Nine hundred thirty six thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
936148 Nine hundred thirty six thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
936149 Nine hundred thirty six thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
936150 Nine hundred thirty six thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
936151 Nine hundred thirty six thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
936152 Nine hundred thirty six thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
936153 Nine hundred thirty six thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
936154 Nine hundred thirty six thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
936155 Nine hundred thirty six thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
936156 Nine hundred thirty six thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
936157 Nine hundred thirty six thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
936158 Nine hundred thirty six thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
936159 Nine hundred thirty six thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
936160 Nine hundred thirty six thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
936161 Nine hundred thirty six thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
936162 Nine hundred thirty six thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
936163 Nine hundred thirty six thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
936164 Nine hundred thirty six thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
936165 Nine hundred thirty six thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
936166 Nine hundred thirty six thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
936167 Nine hundred thirty six thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
936168 Nine hundred thirty six thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
936169 Nine hundred thirty six thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
936170 Nine hundred thirty six thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
936171 Nine hundred thirty six thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
936172 Nine hundred thirty six thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
936173 Nine hundred thirty six thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
936174 Nine hundred thirty six thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
936175 Nine hundred thirty six thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
936176 Nine hundred thirty six thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
936177 Nine hundred thirty six thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
936178 Nine hundred thirty six thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
936179 Nine hundred thirty six thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
936180 Nine hundred thirty six thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
936181 Nine hundred thirty six thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
936182 Nine hundred thirty six thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
936183 Nine hundred thirty six thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
936184 Nine hundred thirty six thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
936185 Nine hundred thirty six thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
936186 Nine hundred thirty six thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
936187 Nine hundred thirty six thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
936188 Nine hundred thirty six thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
936189 Nine hundred thirty six thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
936190 Nine hundred thirty six thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
936191 Nine hundred thirty six thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
936192 Nine hundred thirty six thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
936193 Nine hundred thirty six thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
936194 Nine hundred thirty six thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
936195 Nine hundred thirty six thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
936196 Nine hundred thirty six thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
936197 Nine hundred thirty six thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
936198 Nine hundred thirty six thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
936199 Nine hundred thirty six thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
936200 Nine hundred thirty six thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 936101 ถึง 936200 (Nine hundred thirty six thousand one hundred and one to Nine hundred thirty six thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 936201-936300, 936301-936400, 936401-936500, 936501-936600, 936601-936700, 936701-936800, 936801-936900, 936901-937000, 937001-937100, 937101-937200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 936001-936100, 935901-936000, 935801-935900, 935701-935800, 935601-935700, 935501-935600, 935401-935500, 935301-935400, 935201-935300, 935101-935200