วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 933101 ถึง 933200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 933101 ถึง 933200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 933101 ถึง 933200 (Nine hundred thirty three thousand one hundred and one to Nine hundred thirty three thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
933101 Nine hundred thirty three thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
933102 Nine hundred thirty three thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
933103 Nine hundred thirty three thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
933104 Nine hundred thirty three thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
933105 Nine hundred thirty three thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
933106 Nine hundred thirty three thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
933107 Nine hundred thirty three thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
933108 Nine hundred thirty three thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
933109 Nine hundred thirty three thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
933110 Nine hundred thirty three thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
933111 Nine hundred thirty three thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
933112 Nine hundred thirty three thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
933113 Nine hundred thirty three thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
933114 Nine hundred thirty three thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
933115 Nine hundred thirty three thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
933116 Nine hundred thirty three thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
933117 Nine hundred thirty three thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
933118 Nine hundred thirty three thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
933119 Nine hundred thirty three thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
933120 Nine hundred thirty three thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
933121 Nine hundred thirty three thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
933122 Nine hundred thirty three thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
933123 Nine hundred thirty three thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
933124 Nine hundred thirty three thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
933125 Nine hundred thirty three thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
933126 Nine hundred thirty three thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
933127 Nine hundred thirty three thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
933128 Nine hundred thirty three thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
933129 Nine hundred thirty three thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
933130 Nine hundred thirty three thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
933131 Nine hundred thirty three thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
933132 Nine hundred thirty three thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
933133 Nine hundred thirty three thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
933134 Nine hundred thirty three thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
933135 Nine hundred thirty three thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
933136 Nine hundred thirty three thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
933137 Nine hundred thirty three thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
933138 Nine hundred thirty three thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
933139 Nine hundred thirty three thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
933140 Nine hundred thirty three thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
933141 Nine hundred thirty three thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
933142 Nine hundred thirty three thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
933143 Nine hundred thirty three thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
933144 Nine hundred thirty three thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
933145 Nine hundred thirty three thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
933146 Nine hundred thirty three thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
933147 Nine hundred thirty three thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
933148 Nine hundred thirty three thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
933149 Nine hundred thirty three thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
933150 Nine hundred thirty three thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
933151 Nine hundred thirty three thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
933152 Nine hundred thirty three thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
933153 Nine hundred thirty three thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
933154 Nine hundred thirty three thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
933155 Nine hundred thirty three thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
933156 Nine hundred thirty three thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
933157 Nine hundred thirty three thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
933158 Nine hundred thirty three thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
933159 Nine hundred thirty three thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
933160 Nine hundred thirty three thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
933161 Nine hundred thirty three thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
933162 Nine hundred thirty three thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
933163 Nine hundred thirty three thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
933164 Nine hundred thirty three thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
933165 Nine hundred thirty three thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
933166 Nine hundred thirty three thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
933167 Nine hundred thirty three thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
933168 Nine hundred thirty three thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
933169 Nine hundred thirty three thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
933170 Nine hundred thirty three thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
933171 Nine hundred thirty three thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
933172 Nine hundred thirty three thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
933173 Nine hundred thirty three thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
933174 Nine hundred thirty three thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
933175 Nine hundred thirty three thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
933176 Nine hundred thirty three thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
933177 Nine hundred thirty three thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
933178 Nine hundred thirty three thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
933179 Nine hundred thirty three thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
933180 Nine hundred thirty three thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
933181 Nine hundred thirty three thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
933182 Nine hundred thirty three thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
933183 Nine hundred thirty three thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
933184 Nine hundred thirty three thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
933185 Nine hundred thirty three thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
933186 Nine hundred thirty three thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
933187 Nine hundred thirty three thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
933188 Nine hundred thirty three thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
933189 Nine hundred thirty three thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
933190 Nine hundred thirty three thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
933191 Nine hundred thirty three thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
933192 Nine hundred thirty three thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
933193 Nine hundred thirty three thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
933194 Nine hundred thirty three thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
933195 Nine hundred thirty three thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
933196 Nine hundred thirty three thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
933197 Nine hundred thirty three thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
933198 Nine hundred thirty three thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
933199 Nine hundred thirty three thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
933200 Nine hundred thirty three thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 933101 ถึง 933200 (Nine hundred thirty three thousand one hundred and one to Nine hundred thirty three thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 933201-933300, 933301-933400, 933401-933500, 933501-933600, 933601-933700, 933701-933800, 933801-933900, 933901-934000, 934001-934100, 934101-934200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 933001-933100, 932901-933000, 932801-932900, 932701-932800, 932601-932700, 932501-932600, 932401-932500, 932301-932400, 932201-932300, 932101-932200