วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 932601 ถึง 932700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 932601 ถึง 932700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 932601 ถึง 932700 (Nine hundred thirty two thousand six hundred and one to Nine hundred thirty two thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
932601 Nine hundred thirty two thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
932602 Nine hundred thirty two thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สอง
932603 Nine hundred thirty two thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม
932604 Nine hundred thirty two thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่
932605 Nine hundred thirty two thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า
932606 Nine hundred thirty two thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก
932607 Nine hundred thirty two thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
932608 Nine hundred thirty two thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด
932609 Nine hundred thirty two thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า
932610 Nine hundred thirty two thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ
932611 Nine hundred thirty two thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
932612 Nine hundred thirty two thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
932613 Nine hundred thirty two thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
932614 Nine hundred thirty two thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
932615 Nine hundred thirty two thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
932616 Nine hundred thirty two thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
932617 Nine hundred thirty two thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
932618 Nine hundred thirty two thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
932619 Nine hundred thirty two thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
932620 Nine hundred thirty two thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
932621 Nine hundred thirty two thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
932622 Nine hundred thirty two thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
932623 Nine hundred thirty two thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
932624 Nine hundred thirty two thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
932625 Nine hundred thirty two thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
932626 Nine hundred thirty two thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
932627 Nine hundred thirty two thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
932628 Nine hundred thirty two thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
932629 Nine hundred thirty two thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
932630 Nine hundred thirty two thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
932631 Nine hundred thirty two thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
932632 Nine hundred thirty two thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
932633 Nine hundred thirty two thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
932634 Nine hundred thirty two thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
932635 Nine hundred thirty two thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
932636 Nine hundred thirty two thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
932637 Nine hundred thirty two thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
932638 Nine hundred thirty two thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
932639 Nine hundred thirty two thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
932640 Nine hundred thirty two thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
932641 Nine hundred thirty two thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
932642 Nine hundred thirty two thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
932643 Nine hundred thirty two thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
932644 Nine hundred thirty two thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
932645 Nine hundred thirty two thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
932646 Nine hundred thirty two thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
932647 Nine hundred thirty two thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
932648 Nine hundred thirty two thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
932649 Nine hundred thirty two thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
932650 Nine hundred thirty two thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
932651 Nine hundred thirty two thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
932652 Nine hundred thirty two thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
932653 Nine hundred thirty two thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
932654 Nine hundred thirty two thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
932655 Nine hundred thirty two thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
932656 Nine hundred thirty two thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
932657 Nine hundred thirty two thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
932658 Nine hundred thirty two thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
932659 Nine hundred thirty two thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
932660 Nine hundred thirty two thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
932661 Nine hundred thirty two thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
932662 Nine hundred thirty two thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
932663 Nine hundred thirty two thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
932664 Nine hundred thirty two thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
932665 Nine hundred thirty two thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
932666 Nine hundred thirty two thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
932667 Nine hundred thirty two thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
932668 Nine hundred thirty two thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
932669 Nine hundred thirty two thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
932670 Nine hundred thirty two thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
932671 Nine hundred thirty two thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
932672 Nine hundred thirty two thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
932673 Nine hundred thirty two thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
932674 Nine hundred thirty two thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
932675 Nine hundred thirty two thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
932676 Nine hundred thirty two thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
932677 Nine hundred thirty two thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
932678 Nine hundred thirty two thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
932679 Nine hundred thirty two thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
932680 Nine hundred thirty two thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
932681 Nine hundred thirty two thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
932682 Nine hundred thirty two thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
932683 Nine hundred thirty two thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
932684 Nine hundred thirty two thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
932685 Nine hundred thirty two thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
932686 Nine hundred thirty two thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
932687 Nine hundred thirty two thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
932688 Nine hundred thirty two thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
932689 Nine hundred thirty two thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
932690 Nine hundred thirty two thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
932691 Nine hundred thirty two thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
932692 Nine hundred thirty two thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
932693 Nine hundred thirty two thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
932694 Nine hundred thirty two thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
932695 Nine hundred thirty two thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
932696 Nine hundred thirty two thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
932697 Nine hundred thirty two thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
932698 Nine hundred thirty two thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
932699 Nine hundred thirty two thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
932700 Nine hundred thirty two thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 932601 ถึง 932700 (Nine hundred thirty two thousand six hundred and one to Nine hundred thirty two thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 932701-932800, 932801-932900, 932901-933000, 933001-933100, 933101-933200, 933201-933300, 933301-933400, 933401-933500, 933501-933600, 933601-933700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 932501-932600, 932401-932500, 932301-932400, 932201-932300, 932101-932200, 932001-932100, 931901-932000, 931801-931900, 931701-931800, 931601-931700

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน