วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 932101 ถึง 932200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 932101 ถึง 932200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 932101 ถึง 932200 (Nine hundred thirty two thousand one hundred and one to Nine hundred thirty two thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
932101 Nine hundred thirty two thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
932102 Nine hundred thirty two thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
932103 Nine hundred thirty two thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
932104 Nine hundred thirty two thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
932105 Nine hundred thirty two thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
932106 Nine hundred thirty two thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
932107 Nine hundred thirty two thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
932108 Nine hundred thirty two thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
932109 Nine hundred thirty two thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
932110 Nine hundred thirty two thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
932111 Nine hundred thirty two thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
932112 Nine hundred thirty two thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
932113 Nine hundred thirty two thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
932114 Nine hundred thirty two thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
932115 Nine hundred thirty two thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
932116 Nine hundred thirty two thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
932117 Nine hundred thirty two thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
932118 Nine hundred thirty two thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
932119 Nine hundred thirty two thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
932120 Nine hundred thirty two thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
932121 Nine hundred thirty two thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
932122 Nine hundred thirty two thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
932123 Nine hundred thirty two thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
932124 Nine hundred thirty two thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
932125 Nine hundred thirty two thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
932126 Nine hundred thirty two thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
932127 Nine hundred thirty two thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
932128 Nine hundred thirty two thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
932129 Nine hundred thirty two thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
932130 Nine hundred thirty two thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
932131 Nine hundred thirty two thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
932132 Nine hundred thirty two thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
932133 Nine hundred thirty two thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
932134 Nine hundred thirty two thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
932135 Nine hundred thirty two thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
932136 Nine hundred thirty two thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
932137 Nine hundred thirty two thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
932138 Nine hundred thirty two thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
932139 Nine hundred thirty two thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
932140 Nine hundred thirty two thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
932141 Nine hundred thirty two thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
932142 Nine hundred thirty two thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
932143 Nine hundred thirty two thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
932144 Nine hundred thirty two thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
932145 Nine hundred thirty two thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
932146 Nine hundred thirty two thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
932147 Nine hundred thirty two thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
932148 Nine hundred thirty two thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
932149 Nine hundred thirty two thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
932150 Nine hundred thirty two thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
932151 Nine hundred thirty two thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
932152 Nine hundred thirty two thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
932153 Nine hundred thirty two thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
932154 Nine hundred thirty two thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
932155 Nine hundred thirty two thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
932156 Nine hundred thirty two thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
932157 Nine hundred thirty two thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
932158 Nine hundred thirty two thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
932159 Nine hundred thirty two thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
932160 Nine hundred thirty two thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
932161 Nine hundred thirty two thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
932162 Nine hundred thirty two thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
932163 Nine hundred thirty two thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
932164 Nine hundred thirty two thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
932165 Nine hundred thirty two thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
932166 Nine hundred thirty two thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
932167 Nine hundred thirty two thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
932168 Nine hundred thirty two thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
932169 Nine hundred thirty two thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
932170 Nine hundred thirty two thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
932171 Nine hundred thirty two thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
932172 Nine hundred thirty two thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
932173 Nine hundred thirty two thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
932174 Nine hundred thirty two thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
932175 Nine hundred thirty two thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
932176 Nine hundred thirty two thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
932177 Nine hundred thirty two thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
932178 Nine hundred thirty two thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
932179 Nine hundred thirty two thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
932180 Nine hundred thirty two thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
932181 Nine hundred thirty two thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
932182 Nine hundred thirty two thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
932183 Nine hundred thirty two thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
932184 Nine hundred thirty two thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
932185 Nine hundred thirty two thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
932186 Nine hundred thirty two thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
932187 Nine hundred thirty two thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
932188 Nine hundred thirty two thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
932189 Nine hundred thirty two thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
932190 Nine hundred thirty two thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
932191 Nine hundred thirty two thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
932192 Nine hundred thirty two thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
932193 Nine hundred thirty two thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
932194 Nine hundred thirty two thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
932195 Nine hundred thirty two thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
932196 Nine hundred thirty two thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
932197 Nine hundred thirty two thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
932198 Nine hundred thirty two thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
932199 Nine hundred thirty two thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
932200 Nine hundred thirty two thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 932101 ถึง 932200 (Nine hundred thirty two thousand one hundred and one to Nine hundred thirty two thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 932201-932300, 932301-932400, 932401-932500, 932501-932600, 932601-932700, 932701-932800, 932801-932900, 932901-933000, 933001-933100, 933101-933200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 932001-932100, 931901-932000, 931801-931900, 931701-931800, 931601-931700, 931501-931600, 931401-931500, 931301-931400, 931201-931300, 931101-931200