วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 931001 ถึง 931100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 931001 ถึง 931100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 931001 ถึง 931100 (Nine hundred thirty one thousand and one to Nine hundred thirty one thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
931001 Nine hundred thirty one thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
931002 Nine hundred thirty one thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง
931003 Nine hundred thirty one thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม
931004 Nine hundred thirty one thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่
931005 Nine hundred thirty one thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า
931006 Nine hundred thirty one thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก
931007 Nine hundred thirty one thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
931008 Nine hundred thirty one thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด
931009 Nine hundred thirty one thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า
931010 Nine hundred thirty one thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ
931011 Nine hundred thirty one thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
931012 Nine hundred thirty one thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
931013 Nine hundred thirty one thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
931014 Nine hundred thirty one thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
931015 Nine hundred thirty one thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
931016 Nine hundred thirty one thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
931017 Nine hundred thirty one thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
931018 Nine hundred thirty one thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
931019 Nine hundred thirty one thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
931020 Nine hundred thirty one thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
931021 Nine hundred thirty one thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
931022 Nine hundred thirty one thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
931023 Nine hundred thirty one thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
931024 Nine hundred thirty one thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
931025 Nine hundred thirty one thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
931026 Nine hundred thirty one thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
931027 Nine hundred thirty one thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
931028 Nine hundred thirty one thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
931029 Nine hundred thirty one thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
931030 Nine hundred thirty one thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
931031 Nine hundred thirty one thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
931032 Nine hundred thirty one thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
931033 Nine hundred thirty one thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
931034 Nine hundred thirty one thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
931035 Nine hundred thirty one thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
931036 Nine hundred thirty one thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
931037 Nine hundred thirty one thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
931038 Nine hundred thirty one thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
931039 Nine hundred thirty one thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
931040 Nine hundred thirty one thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
931041 Nine hundred thirty one thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
931042 Nine hundred thirty one thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
931043 Nine hundred thirty one thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
931044 Nine hundred thirty one thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
931045 Nine hundred thirty one thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
931046 Nine hundred thirty one thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
931047 Nine hundred thirty one thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
931048 Nine hundred thirty one thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
931049 Nine hundred thirty one thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
931050 Nine hundred thirty one thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
931051 Nine hundred thirty one thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
931052 Nine hundred thirty one thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
931053 Nine hundred thirty one thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
931054 Nine hundred thirty one thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
931055 Nine hundred thirty one thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
931056 Nine hundred thirty one thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
931057 Nine hundred thirty one thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
931058 Nine hundred thirty one thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
931059 Nine hundred thirty one thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
931060 Nine hundred thirty one thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
931061 Nine hundred thirty one thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
931062 Nine hundred thirty one thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
931063 Nine hundred thirty one thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
931064 Nine hundred thirty one thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
931065 Nine hundred thirty one thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
931066 Nine hundred thirty one thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
931067 Nine hundred thirty one thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
931068 Nine hundred thirty one thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
931069 Nine hundred thirty one thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
931070 Nine hundred thirty one thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
931071 Nine hundred thirty one thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
931072 Nine hundred thirty one thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
931073 Nine hundred thirty one thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
931074 Nine hundred thirty one thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
931075 Nine hundred thirty one thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
931076 Nine hundred thirty one thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
931077 Nine hundred thirty one thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
931078 Nine hundred thirty one thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
931079 Nine hundred thirty one thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
931080 Nine hundred thirty one thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
931081 Nine hundred thirty one thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
931082 Nine hundred thirty one thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
931083 Nine hundred thirty one thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
931084 Nine hundred thirty one thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
931085 Nine hundred thirty one thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
931086 Nine hundred thirty one thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
931087 Nine hundred thirty one thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
931088 Nine hundred thirty one thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
931089 Nine hundred thirty one thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
931090 Nine hundred thirty one thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
931091 Nine hundred thirty one thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
931092 Nine hundred thirty one thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
931093 Nine hundred thirty one thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
931094 Nine hundred thirty one thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
931095 Nine hundred thirty one thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
931096 Nine hundred thirty one thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
931097 Nine hundred thirty one thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
931098 Nine hundred thirty one thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
931099 Nine hundred thirty one thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
931100 Nine hundred thirty one thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 931001 ถึง 931100 (Nine hundred thirty one thousand and one to Nine hundred thirty one thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 931101-931200, 931201-931300, 931301-931400, 931401-931500, 931501-931600, 931601-931700, 931701-931800, 931801-931900, 931901-932000, 932001-932100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 930901-931000, 930801-930900, 930701-930800, 930601-930700, 930501-930600, 930401-930500, 930301-930400, 930201-930300, 930101-930200, 930001-930100