วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 929801 ถึง 929900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 929801 ถึง 929900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 929801 ถึง 929900 (Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and one to Nine hundred twenty nine thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
929801 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
929802 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สอง
929803 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม
929804 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่
929805 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
929806 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก
929807 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
929808 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด
929809 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
929810 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
929811 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
929812 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
929813 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
929814 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
929815 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
929816 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
929817 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
929818 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
929819 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
929820 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
929821 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
929822 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
929823 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
929824 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
929825 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
929826 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
929827 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
929828 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
929829 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
929830 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
929831 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
929832 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
929833 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
929834 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
929835 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
929836 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
929837 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
929838 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
929839 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
929840 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
929841 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
929842 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
929843 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
929844 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
929845 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
929846 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
929847 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
929848 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
929849 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
929850 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
929851 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
929852 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
929853 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
929854 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
929855 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
929856 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
929857 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
929858 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
929859 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
929860 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
929861 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
929862 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
929863 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
929864 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
929865 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
929866 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
929867 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
929868 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
929869 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
929870 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
929871 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
929872 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
929873 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
929874 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
929875 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
929876 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
929877 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
929878 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
929879 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
929880 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
929881 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
929882 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
929883 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
929884 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
929885 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
929886 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
929887 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
929888 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
929889 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
929890 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
929891 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
929892 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
929893 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
929894 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
929895 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
929896 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
929897 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
929898 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
929899 Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
929900 Nine hundred twenty nine thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 929801 ถึง 929900 (Nine hundred twenty nine thousand eight hundred and one to Nine hundred twenty nine thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 929901-930000, 930001-930100, 930101-930200, 930201-930300, 930301-930400, 930401-930500, 930501-930600, 930601-930700, 930701-930800, 930801-930900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 929701-929800, 929601-929700, 929501-929600, 929401-929500, 929301-929400, 929201-929300, 929101-929200, 929001-929100, 928901-929000, 928801-928900