วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 929601 ถึง 929700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 929601 ถึง 929700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 929601 ถึง 929700 (Nine hundred twenty nine thousand six hundred and one to Nine hundred twenty nine thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
929601 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
929602 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สอง
929603 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม
929604 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่
929605 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า
929606 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก
929607 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
929608 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด
929609 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า
929610 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ
929611 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
929612 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
929613 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
929614 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
929615 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
929616 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
929617 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
929618 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
929619 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
929620 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
929621 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
929622 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
929623 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
929624 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
929625 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
929626 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
929627 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
929628 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
929629 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
929630 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
929631 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
929632 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
929633 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
929634 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
929635 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
929636 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
929637 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
929638 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
929639 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
929640 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
929641 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
929642 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
929643 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
929644 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
929645 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
929646 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
929647 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
929648 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
929649 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
929650 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
929651 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
929652 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
929653 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
929654 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
929655 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
929656 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
929657 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
929658 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
929659 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
929660 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
929661 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
929662 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
929663 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
929664 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
929665 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
929666 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
929667 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
929668 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
929669 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
929670 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
929671 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
929672 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
929673 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
929674 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
929675 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
929676 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
929677 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
929678 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
929679 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
929680 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
929681 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
929682 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
929683 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
929684 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
929685 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
929686 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
929687 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
929688 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
929689 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
929690 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
929691 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
929692 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
929693 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
929694 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
929695 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
929696 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
929697 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
929698 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
929699 Nine hundred twenty nine thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
929700 Nine hundred twenty nine thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 929601 ถึง 929700 (Nine hundred twenty nine thousand six hundred and one to Nine hundred twenty nine thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 929701-929800, 929801-929900, 929901-930000, 930001-930100, 930101-930200, 930201-930300, 930301-930400, 930401-930500, 930501-930600, 930601-930700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 929501-929600, 929401-929500, 929301-929400, 929201-929300, 929101-929200, 929001-929100, 928901-929000, 928801-928900, 928701-928800, 928601-928700