วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 928901 ถึง 929000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 928901 ถึง 929000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 928901 ถึง 929000 (Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and one to Nine hundred twenty nine thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
928901 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
928902 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
928903 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
928904 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
928905 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
928906 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก
928907 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
928908 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
928909 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
928910 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
928911 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
928912 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
928913 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
928914 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
928915 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
928916 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
928917 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
928918 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
928919 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
928920 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
928921 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
928922 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
928923 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
928924 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
928925 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
928926 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
928927 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
928928 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
928929 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
928930 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
928931 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
928932 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
928933 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
928934 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
928935 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
928936 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
928937 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
928938 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
928939 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
928940 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
928941 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
928942 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
928943 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
928944 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
928945 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
928946 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
928947 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
928948 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
928949 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
928950 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
928951 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
928952 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
928953 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
928954 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
928955 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
928956 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
928957 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
928958 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
928959 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
928960 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
928961 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
928962 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
928963 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
928964 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
928965 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
928966 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
928967 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
928968 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
928969 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
928970 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
928971 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
928972 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
928973 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
928974 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
928975 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
928976 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
928977 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
928978 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
928979 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
928980 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
928981 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
928982 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
928983 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
928984 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
928985 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
928986 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
928987 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
928988 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
928989 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
928990 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
928991 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
928992 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
928993 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
928994 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
928995 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
928996 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
928997 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
928998 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
928999 Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
929000 Nine hundred twenty nine thousandไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไนน์ เธาซันด์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 928901 ถึง 929000 (Nine hundred twenty eight thousand nine hundred and one to Nine hundred twenty nine thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 929001-929100, 929101-929200, 929201-929300, 929301-929400, 929401-929500, 929501-929600, 929601-929700, 929701-929800, 929801-929900, 929901-930000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 928801-928900, 928701-928800, 928601-928700, 928501-928600, 928401-928500, 928301-928400, 928201-928300, 928101-928200, 928001-928100, 927901-928000