วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 928401 ถึง 928500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 928401 ถึง 928500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 928401 ถึง 928500 (Nine hundred twenty eight thousand four hundred and one to Nine hundred twenty eight thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
928401 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
928402 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สอง
928403 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม
928404 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่
928405 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
928406 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก
928407 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
928408 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด
928409 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
928410 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
928411 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
928412 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
928413 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
928414 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
928415 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
928416 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
928417 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
928418 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
928419 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
928420 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
928421 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
928422 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
928423 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
928424 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
928425 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
928426 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
928427 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
928428 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
928429 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
928430 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
928431 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
928432 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
928433 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
928434 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
928435 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
928436 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
928437 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
928438 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
928439 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
928440 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
928441 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
928442 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
928443 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
928444 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
928445 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
928446 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
928447 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
928448 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
928449 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
928450 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
928451 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
928452 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
928453 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
928454 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
928455 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
928456 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
928457 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
928458 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
928459 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
928460 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
928461 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
928462 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
928463 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
928464 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
928465 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
928466 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
928467 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
928468 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
928469 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
928470 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
928471 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
928472 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
928473 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
928474 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
928475 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
928476 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
928477 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
928478 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
928479 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
928480 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
928481 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
928482 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
928483 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
928484 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
928485 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
928486 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
928487 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
928488 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
928489 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
928490 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
928491 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
928492 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
928493 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
928494 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
928495 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
928496 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
928497 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
928498 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
928499 Nine hundred twenty eight thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
928500 Nine hundred twenty eight thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 928401 ถึง 928500 (Nine hundred twenty eight thousand four hundred and one to Nine hundred twenty eight thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 928501-928600, 928601-928700, 928701-928800, 928801-928900, 928901-929000, 929001-929100, 929101-929200, 929201-929300, 929301-929400, 929401-929500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 928301-928400, 928201-928300, 928101-928200, 928001-928100, 927901-928000, 927801-927900, 927701-927800, 927601-927700, 927501-927600, 927401-927500