วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 928301 ถึง 928400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 928301 ถึง 928400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 928301 ถึง 928400 (Nine hundred twenty eight thousand three hundred and one to Nine hundred twenty eight thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
928301 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
928302 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สอง
928303 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม
928304 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่
928305 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
928306 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก
928307 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
928308 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด
928309 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
928310 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
928311 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
928312 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
928313 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
928314 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
928315 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
928316 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
928317 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
928318 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
928319 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
928320 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
928321 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
928322 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
928323 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
928324 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
928325 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
928326 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
928327 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
928328 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
928329 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
928330 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
928331 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
928332 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
928333 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
928334 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
928335 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
928336 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
928337 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
928338 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
928339 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
928340 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
928341 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
928342 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
928343 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
928344 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
928345 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
928346 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
928347 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
928348 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
928349 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
928350 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
928351 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
928352 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
928353 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
928354 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
928355 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
928356 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
928357 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
928358 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
928359 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
928360 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
928361 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
928362 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
928363 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
928364 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
928365 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
928366 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
928367 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
928368 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
928369 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
928370 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
928371 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
928372 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
928373 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
928374 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
928375 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
928376 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
928377 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
928378 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
928379 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
928380 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
928381 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
928382 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
928383 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
928384 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
928385 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
928386 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
928387 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
928388 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
928389 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
928390 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
928391 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
928392 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
928393 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
928394 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
928395 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
928396 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
928397 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
928398 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
928399 Nine hundred twenty eight thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
928400 Nine hundred twenty eight thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 928301 ถึง 928400 (Nine hundred twenty eight thousand three hundred and one to Nine hundred twenty eight thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 928401-928500, 928501-928600, 928601-928700, 928701-928800, 928801-928900, 928901-929000, 929001-929100, 929101-929200, 929201-929300, 929301-929400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 928201-928300, 928101-928200, 928001-928100, 927901-928000, 927801-927900, 927701-927800, 927601-927700, 927501-927600, 927401-927500, 927301-927400