วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 926901 ถึง 927000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 926901 ถึง 927000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 926901 ถึง 927000 (Nine hundred twenty six thousand nine hundred and one to Nine hundred twenty seven thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
926901 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
926902 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
926903 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
926904 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
926905 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
926906 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก
926907 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
926908 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
926909 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
926910 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
926911 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
926912 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
926913 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
926914 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
926915 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
926916 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
926917 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
926918 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
926919 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
926920 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
926921 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
926922 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
926923 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
926924 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
926925 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
926926 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
926927 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
926928 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
926929 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
926930 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
926931 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
926932 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
926933 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
926934 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
926935 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
926936 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
926937 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
926938 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
926939 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
926940 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
926941 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
926942 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
926943 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
926944 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
926945 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
926946 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
926947 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
926948 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
926949 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
926950 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
926951 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
926952 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
926953 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
926954 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
926955 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
926956 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
926957 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
926958 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
926959 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
926960 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
926961 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
926962 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
926963 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
926964 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
926965 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
926966 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
926967 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
926968 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
926969 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
926970 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
926971 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
926972 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
926973 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
926974 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
926975 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
926976 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
926977 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
926978 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
926979 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
926980 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
926981 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
926982 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
926983 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
926984 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
926985 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
926986 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
926987 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
926988 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
926989 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
926990 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
926991 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
926992 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
926993 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
926994 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
926995 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
926996 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
926997 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
926998 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
926999 Nine hundred twenty six thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
927000 Nine hundred twenty seven thousandไนน์ ฮันเดรด ทเวนที เซฟเวิน เธาซันด์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 926901 ถึง 927000 (Nine hundred twenty six thousand nine hundred and one to Nine hundred twenty seven thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 927001-927100, 927101-927200, 927201-927300, 927301-927400, 927401-927500, 927501-927600, 927601-927700, 927701-927800, 927801-927900, 927901-928000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 926801-926900, 926701-926800, 926601-926700, 926501-926600, 926401-926500, 926301-926400, 926201-926300, 926101-926200, 926001-926100, 925901-926000