วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 926601 ถึง 926700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 926601 ถึง 926700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 926601 ถึง 926700 (Nine hundred twenty six thousand six hundred and one to Nine hundred twenty six thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
926601 Nine hundred twenty six thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
926602 Nine hundred twenty six thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สอง
926603 Nine hundred twenty six thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม
926604 Nine hundred twenty six thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่
926605 Nine hundred twenty six thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า
926606 Nine hundred twenty six thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก
926607 Nine hundred twenty six thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
926608 Nine hundred twenty six thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด
926609 Nine hundred twenty six thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า
926610 Nine hundred twenty six thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ
926611 Nine hundred twenty six thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
926612 Nine hundred twenty six thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
926613 Nine hundred twenty six thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
926614 Nine hundred twenty six thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
926615 Nine hundred twenty six thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
926616 Nine hundred twenty six thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
926617 Nine hundred twenty six thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
926618 Nine hundred twenty six thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
926619 Nine hundred twenty six thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
926620 Nine hundred twenty six thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
926621 Nine hundred twenty six thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
926622 Nine hundred twenty six thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
926623 Nine hundred twenty six thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
926624 Nine hundred twenty six thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
926625 Nine hundred twenty six thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
926626 Nine hundred twenty six thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
926627 Nine hundred twenty six thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
926628 Nine hundred twenty six thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
926629 Nine hundred twenty six thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
926630 Nine hundred twenty six thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
926631 Nine hundred twenty six thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
926632 Nine hundred twenty six thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
926633 Nine hundred twenty six thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
926634 Nine hundred twenty six thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
926635 Nine hundred twenty six thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
926636 Nine hundred twenty six thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
926637 Nine hundred twenty six thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
926638 Nine hundred twenty six thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
926639 Nine hundred twenty six thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
926640 Nine hundred twenty six thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
926641 Nine hundred twenty six thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
926642 Nine hundred twenty six thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
926643 Nine hundred twenty six thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
926644 Nine hundred twenty six thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
926645 Nine hundred twenty six thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
926646 Nine hundred twenty six thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
926647 Nine hundred twenty six thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
926648 Nine hundred twenty six thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
926649 Nine hundred twenty six thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
926650 Nine hundred twenty six thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
926651 Nine hundred twenty six thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
926652 Nine hundred twenty six thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
926653 Nine hundred twenty six thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
926654 Nine hundred twenty six thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
926655 Nine hundred twenty six thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
926656 Nine hundred twenty six thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
926657 Nine hundred twenty six thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
926658 Nine hundred twenty six thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
926659 Nine hundred twenty six thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
926660 Nine hundred twenty six thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
926661 Nine hundred twenty six thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
926662 Nine hundred twenty six thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
926663 Nine hundred twenty six thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
926664 Nine hundred twenty six thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
926665 Nine hundred twenty six thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
926666 Nine hundred twenty six thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
926667 Nine hundred twenty six thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
926668 Nine hundred twenty six thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
926669 Nine hundred twenty six thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
926670 Nine hundred twenty six thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
926671 Nine hundred twenty six thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
926672 Nine hundred twenty six thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
926673 Nine hundred twenty six thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
926674 Nine hundred twenty six thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
926675 Nine hundred twenty six thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
926676 Nine hundred twenty six thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
926677 Nine hundred twenty six thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
926678 Nine hundred twenty six thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
926679 Nine hundred twenty six thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
926680 Nine hundred twenty six thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
926681 Nine hundred twenty six thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
926682 Nine hundred twenty six thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
926683 Nine hundred twenty six thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
926684 Nine hundred twenty six thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
926685 Nine hundred twenty six thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
926686 Nine hundred twenty six thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
926687 Nine hundred twenty six thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
926688 Nine hundred twenty six thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
926689 Nine hundred twenty six thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
926690 Nine hundred twenty six thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
926691 Nine hundred twenty six thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
926692 Nine hundred twenty six thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
926693 Nine hundred twenty six thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
926694 Nine hundred twenty six thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
926695 Nine hundred twenty six thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
926696 Nine hundred twenty six thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
926697 Nine hundred twenty six thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
926698 Nine hundred twenty six thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
926699 Nine hundred twenty six thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
926700 Nine hundred twenty six thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 926601 ถึง 926700 (Nine hundred twenty six thousand six hundred and one to Nine hundred twenty six thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 926701-926800, 926801-926900, 926901-927000, 927001-927100, 927101-927200, 927201-927300, 927301-927400, 927401-927500, 927501-927600, 927601-927700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 926501-926600, 926401-926500, 926301-926400, 926201-926300, 926101-926200, 926001-926100, 925901-926000, 925801-925900, 925701-925800, 925601-925700