วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 926501 ถึง 926600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 926501 ถึง 926600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 926501 ถึง 926600 (Nine hundred twenty six thousand five hundred and one to Nine hundred twenty six thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
926501 Nine hundred twenty six thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
926502 Nine hundred twenty six thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
926503 Nine hundred twenty six thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
926504 Nine hundred twenty six thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
926505 Nine hundred twenty six thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
926506 Nine hundred twenty six thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก
926507 Nine hundred twenty six thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
926508 Nine hundred twenty six thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
926509 Nine hundred twenty six thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
926510 Nine hundred twenty six thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
926511 Nine hundred twenty six thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
926512 Nine hundred twenty six thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
926513 Nine hundred twenty six thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
926514 Nine hundred twenty six thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
926515 Nine hundred twenty six thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
926516 Nine hundred twenty six thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
926517 Nine hundred twenty six thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
926518 Nine hundred twenty six thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
926519 Nine hundred twenty six thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
926520 Nine hundred twenty six thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
926521 Nine hundred twenty six thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
926522 Nine hundred twenty six thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
926523 Nine hundred twenty six thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
926524 Nine hundred twenty six thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
926525 Nine hundred twenty six thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
926526 Nine hundred twenty six thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
926527 Nine hundred twenty six thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
926528 Nine hundred twenty six thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
926529 Nine hundred twenty six thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
926530 Nine hundred twenty six thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
926531 Nine hundred twenty six thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
926532 Nine hundred twenty six thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
926533 Nine hundred twenty six thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
926534 Nine hundred twenty six thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
926535 Nine hundred twenty six thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
926536 Nine hundred twenty six thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
926537 Nine hundred twenty six thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
926538 Nine hundred twenty six thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
926539 Nine hundred twenty six thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
926540 Nine hundred twenty six thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
926541 Nine hundred twenty six thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
926542 Nine hundred twenty six thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
926543 Nine hundred twenty six thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
926544 Nine hundred twenty six thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
926545 Nine hundred twenty six thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
926546 Nine hundred twenty six thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
926547 Nine hundred twenty six thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
926548 Nine hundred twenty six thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
926549 Nine hundred twenty six thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
926550 Nine hundred twenty six thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
926551 Nine hundred twenty six thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
926552 Nine hundred twenty six thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
926553 Nine hundred twenty six thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
926554 Nine hundred twenty six thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
926555 Nine hundred twenty six thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
926556 Nine hundred twenty six thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
926557 Nine hundred twenty six thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
926558 Nine hundred twenty six thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
926559 Nine hundred twenty six thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
926560 Nine hundred twenty six thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
926561 Nine hundred twenty six thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
926562 Nine hundred twenty six thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
926563 Nine hundred twenty six thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
926564 Nine hundred twenty six thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
926565 Nine hundred twenty six thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
926566 Nine hundred twenty six thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
926567 Nine hundred twenty six thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
926568 Nine hundred twenty six thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
926569 Nine hundred twenty six thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
926570 Nine hundred twenty six thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
926571 Nine hundred twenty six thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
926572 Nine hundred twenty six thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
926573 Nine hundred twenty six thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
926574 Nine hundred twenty six thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
926575 Nine hundred twenty six thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
926576 Nine hundred twenty six thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
926577 Nine hundred twenty six thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
926578 Nine hundred twenty six thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
926579 Nine hundred twenty six thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
926580 Nine hundred twenty six thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
926581 Nine hundred twenty six thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
926582 Nine hundred twenty six thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
926583 Nine hundred twenty six thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
926584 Nine hundred twenty six thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
926585 Nine hundred twenty six thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
926586 Nine hundred twenty six thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
926587 Nine hundred twenty six thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
926588 Nine hundred twenty six thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
926589 Nine hundred twenty six thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
926590 Nine hundred twenty six thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
926591 Nine hundred twenty six thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
926592 Nine hundred twenty six thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
926593 Nine hundred twenty six thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
926594 Nine hundred twenty six thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
926595 Nine hundred twenty six thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
926596 Nine hundred twenty six thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
926597 Nine hundred twenty six thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
926598 Nine hundred twenty six thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
926599 Nine hundred twenty six thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
926600 Nine hundred twenty six thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 926501 ถึง 926600 (Nine hundred twenty six thousand five hundred and one to Nine hundred twenty six thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 926601-926700, 926701-926800, 926801-926900, 926901-927000, 927001-927100, 927101-927200, 927201-927300, 927301-927400, 927401-927500, 927501-927600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 926401-926500, 926301-926400, 926201-926300, 926101-926200, 926001-926100, 925901-926000, 925801-925900, 925701-925800, 925601-925700, 925501-925600