วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 926401 ถึง 926500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 926401 ถึง 926500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 926401 ถึง 926500 (Nine hundred twenty six thousand four hundred and one to Nine hundred twenty six thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
926401 Nine hundred twenty six thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
926402 Nine hundred twenty six thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สอง
926403 Nine hundred twenty six thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม
926404 Nine hundred twenty six thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่
926405 Nine hundred twenty six thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
926406 Nine hundred twenty six thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก
926407 Nine hundred twenty six thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
926408 Nine hundred twenty six thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด
926409 Nine hundred twenty six thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
926410 Nine hundred twenty six thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
926411 Nine hundred twenty six thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
926412 Nine hundred twenty six thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
926413 Nine hundred twenty six thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
926414 Nine hundred twenty six thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
926415 Nine hundred twenty six thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
926416 Nine hundred twenty six thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
926417 Nine hundred twenty six thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
926418 Nine hundred twenty six thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
926419 Nine hundred twenty six thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
926420 Nine hundred twenty six thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
926421 Nine hundred twenty six thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
926422 Nine hundred twenty six thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
926423 Nine hundred twenty six thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
926424 Nine hundred twenty six thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
926425 Nine hundred twenty six thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
926426 Nine hundred twenty six thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
926427 Nine hundred twenty six thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
926428 Nine hundred twenty six thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
926429 Nine hundred twenty six thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
926430 Nine hundred twenty six thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
926431 Nine hundred twenty six thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
926432 Nine hundred twenty six thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
926433 Nine hundred twenty six thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
926434 Nine hundred twenty six thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
926435 Nine hundred twenty six thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
926436 Nine hundred twenty six thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
926437 Nine hundred twenty six thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
926438 Nine hundred twenty six thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
926439 Nine hundred twenty six thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
926440 Nine hundred twenty six thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
926441 Nine hundred twenty six thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
926442 Nine hundred twenty six thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
926443 Nine hundred twenty six thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
926444 Nine hundred twenty six thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
926445 Nine hundred twenty six thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
926446 Nine hundred twenty six thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
926447 Nine hundred twenty six thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
926448 Nine hundred twenty six thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
926449 Nine hundred twenty six thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
926450 Nine hundred twenty six thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
926451 Nine hundred twenty six thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
926452 Nine hundred twenty six thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
926453 Nine hundred twenty six thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
926454 Nine hundred twenty six thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
926455 Nine hundred twenty six thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
926456 Nine hundred twenty six thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
926457 Nine hundred twenty six thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
926458 Nine hundred twenty six thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
926459 Nine hundred twenty six thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
926460 Nine hundred twenty six thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
926461 Nine hundred twenty six thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
926462 Nine hundred twenty six thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
926463 Nine hundred twenty six thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
926464 Nine hundred twenty six thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
926465 Nine hundred twenty six thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
926466 Nine hundred twenty six thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
926467 Nine hundred twenty six thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
926468 Nine hundred twenty six thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
926469 Nine hundred twenty six thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
926470 Nine hundred twenty six thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
926471 Nine hundred twenty six thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
926472 Nine hundred twenty six thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
926473 Nine hundred twenty six thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
926474 Nine hundred twenty six thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
926475 Nine hundred twenty six thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
926476 Nine hundred twenty six thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
926477 Nine hundred twenty six thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
926478 Nine hundred twenty six thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
926479 Nine hundred twenty six thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
926480 Nine hundred twenty six thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
926481 Nine hundred twenty six thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
926482 Nine hundred twenty six thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
926483 Nine hundred twenty six thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
926484 Nine hundred twenty six thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
926485 Nine hundred twenty six thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
926486 Nine hundred twenty six thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
926487 Nine hundred twenty six thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
926488 Nine hundred twenty six thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
926489 Nine hundred twenty six thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
926490 Nine hundred twenty six thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
926491 Nine hundred twenty six thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
926492 Nine hundred twenty six thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
926493 Nine hundred twenty six thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
926494 Nine hundred twenty six thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
926495 Nine hundred twenty six thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
926496 Nine hundred twenty six thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
926497 Nine hundred twenty six thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
926498 Nine hundred twenty six thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
926499 Nine hundred twenty six thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
926500 Nine hundred twenty six thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 926401 ถึง 926500 (Nine hundred twenty six thousand four hundred and one to Nine hundred twenty six thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 926501-926600, 926601-926700, 926701-926800, 926801-926900, 926901-927000, 927001-927100, 927101-927200, 927201-927300, 927301-927400, 927401-927500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 926301-926400, 926201-926300, 926101-926200, 926001-926100, 925901-926000, 925801-925900, 925701-925800, 925601-925700, 925501-925600, 925401-925500