วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 926201 ถึง 926300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 926201 ถึง 926300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 926201 ถึง 926300 (Nine hundred twenty six thousand two hundred and one to Nine hundred twenty six thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
926201 Nine hundred twenty six thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
926202 Nine hundred twenty six thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สอง
926203 Nine hundred twenty six thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม
926204 Nine hundred twenty six thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่
926205 Nine hundred twenty six thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
926206 Nine hundred twenty six thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก
926207 Nine hundred twenty six thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
926208 Nine hundred twenty six thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด
926209 Nine hundred twenty six thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
926210 Nine hundred twenty six thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
926211 Nine hundred twenty six thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
926212 Nine hundred twenty six thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
926213 Nine hundred twenty six thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
926214 Nine hundred twenty six thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
926215 Nine hundred twenty six thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
926216 Nine hundred twenty six thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
926217 Nine hundred twenty six thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
926218 Nine hundred twenty six thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
926219 Nine hundred twenty six thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
926220 Nine hundred twenty six thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
926221 Nine hundred twenty six thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
926222 Nine hundred twenty six thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
926223 Nine hundred twenty six thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
926224 Nine hundred twenty six thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
926225 Nine hundred twenty six thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
926226 Nine hundred twenty six thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
926227 Nine hundred twenty six thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
926228 Nine hundred twenty six thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
926229 Nine hundred twenty six thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
926230 Nine hundred twenty six thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
926231 Nine hundred twenty six thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
926232 Nine hundred twenty six thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
926233 Nine hundred twenty six thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
926234 Nine hundred twenty six thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
926235 Nine hundred twenty six thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
926236 Nine hundred twenty six thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
926237 Nine hundred twenty six thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
926238 Nine hundred twenty six thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
926239 Nine hundred twenty six thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
926240 Nine hundred twenty six thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
926241 Nine hundred twenty six thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
926242 Nine hundred twenty six thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
926243 Nine hundred twenty six thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
926244 Nine hundred twenty six thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
926245 Nine hundred twenty six thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
926246 Nine hundred twenty six thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
926247 Nine hundred twenty six thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
926248 Nine hundred twenty six thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
926249 Nine hundred twenty six thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
926250 Nine hundred twenty six thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
926251 Nine hundred twenty six thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
926252 Nine hundred twenty six thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
926253 Nine hundred twenty six thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
926254 Nine hundred twenty six thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
926255 Nine hundred twenty six thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
926256 Nine hundred twenty six thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
926257 Nine hundred twenty six thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
926258 Nine hundred twenty six thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
926259 Nine hundred twenty six thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
926260 Nine hundred twenty six thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
926261 Nine hundred twenty six thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
926262 Nine hundred twenty six thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
926263 Nine hundred twenty six thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
926264 Nine hundred twenty six thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
926265 Nine hundred twenty six thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
926266 Nine hundred twenty six thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
926267 Nine hundred twenty six thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
926268 Nine hundred twenty six thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
926269 Nine hundred twenty six thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
926270 Nine hundred twenty six thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
926271 Nine hundred twenty six thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
926272 Nine hundred twenty six thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
926273 Nine hundred twenty six thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
926274 Nine hundred twenty six thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
926275 Nine hundred twenty six thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
926276 Nine hundred twenty six thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
926277 Nine hundred twenty six thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
926278 Nine hundred twenty six thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
926279 Nine hundred twenty six thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
926280 Nine hundred twenty six thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
926281 Nine hundred twenty six thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
926282 Nine hundred twenty six thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
926283 Nine hundred twenty six thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
926284 Nine hundred twenty six thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
926285 Nine hundred twenty six thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
926286 Nine hundred twenty six thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
926287 Nine hundred twenty six thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
926288 Nine hundred twenty six thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
926289 Nine hundred twenty six thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
926290 Nine hundred twenty six thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
926291 Nine hundred twenty six thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
926292 Nine hundred twenty six thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
926293 Nine hundred twenty six thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
926294 Nine hundred twenty six thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
926295 Nine hundred twenty six thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
926296 Nine hundred twenty six thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
926297 Nine hundred twenty six thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
926298 Nine hundred twenty six thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
926299 Nine hundred twenty six thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
926300 Nine hundred twenty six thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 926201 ถึง 926300 (Nine hundred twenty six thousand two hundred and one to Nine hundred twenty six thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 926301-926400, 926401-926500, 926501-926600, 926601-926700, 926701-926800, 926801-926900, 926901-927000, 927001-927100, 927101-927200, 927201-927300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 926101-926200, 926001-926100, 925901-926000, 925801-925900, 925701-925800, 925601-925700, 925501-925600, 925401-925500, 925301-925400, 925201-925300