วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 925901 ถึง 926000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 925901 ถึง 926000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 925901 ถึง 926000 (Nine hundred twenty five thousand nine hundred and one to Nine hundred twenty six thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
925901 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
925902 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
925903 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
925904 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
925905 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
925906 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก
925907 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
925908 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
925909 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
925910 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
925911 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
925912 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
925913 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
925914 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
925915 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
925916 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
925917 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
925918 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
925919 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
925920 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
925921 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
925922 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
925923 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
925924 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
925925 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
925926 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
925927 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
925928 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
925929 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
925930 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
925931 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
925932 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
925933 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
925934 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
925935 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
925936 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
925937 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
925938 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
925939 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
925940 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
925941 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
925942 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
925943 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
925944 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
925945 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
925946 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
925947 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
925948 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
925949 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
925950 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
925951 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
925952 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
925953 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
925954 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
925955 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
925956 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
925957 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
925958 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
925959 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
925960 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
925961 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
925962 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
925963 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
925964 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
925965 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
925966 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
925967 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
925968 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
925969 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
925970 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
925971 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
925972 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
925973 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
925974 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
925975 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
925976 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
925977 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
925978 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
925979 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
925980 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
925981 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
925982 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
925983 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
925984 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
925985 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
925986 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
925987 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
925988 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
925989 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
925990 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
925991 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
925992 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
925993 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
925994 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
925995 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
925996 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
925997 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
925998 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
925999 Nine hundred twenty five thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
926000 Nine hundred twenty six thousandไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ซิกซ์ เธาซันด์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หก​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 925901 ถึง 926000 (Nine hundred twenty five thousand nine hundred and one to Nine hundred twenty six thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 926001-926100, 926101-926200, 926201-926300, 926301-926400, 926401-926500, 926501-926600, 926601-926700, 926701-926800, 926801-926900, 926901-927000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 925801-925900, 925701-925800, 925601-925700, 925501-925600, 925401-925500, 925301-925400, 925201-925300, 925101-925200, 925001-925100, 924901-925000