วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 925301 ถึง 925400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 925301 ถึง 925400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 925301 ถึง 925400 (Nine hundred twenty five thousand three hundred and one to Nine hundred twenty five thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
925301 Nine hundred twenty five thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
925302 Nine hundred twenty five thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สอง
925303 Nine hundred twenty five thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม
925304 Nine hundred twenty five thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่
925305 Nine hundred twenty five thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
925306 Nine hundred twenty five thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก
925307 Nine hundred twenty five thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
925308 Nine hundred twenty five thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด
925309 Nine hundred twenty five thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
925310 Nine hundred twenty five thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
925311 Nine hundred twenty five thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
925312 Nine hundred twenty five thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
925313 Nine hundred twenty five thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
925314 Nine hundred twenty five thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
925315 Nine hundred twenty five thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
925316 Nine hundred twenty five thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
925317 Nine hundred twenty five thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
925318 Nine hundred twenty five thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
925319 Nine hundred twenty five thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
925320 Nine hundred twenty five thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
925321 Nine hundred twenty five thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
925322 Nine hundred twenty five thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
925323 Nine hundred twenty five thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
925324 Nine hundred twenty five thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
925325 Nine hundred twenty five thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
925326 Nine hundred twenty five thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
925327 Nine hundred twenty five thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
925328 Nine hundred twenty five thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
925329 Nine hundred twenty five thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
925330 Nine hundred twenty five thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
925331 Nine hundred twenty five thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
925332 Nine hundred twenty five thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
925333 Nine hundred twenty five thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
925334 Nine hundred twenty five thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
925335 Nine hundred twenty five thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
925336 Nine hundred twenty five thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
925337 Nine hundred twenty five thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
925338 Nine hundred twenty five thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
925339 Nine hundred twenty five thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
925340 Nine hundred twenty five thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
925341 Nine hundred twenty five thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
925342 Nine hundred twenty five thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
925343 Nine hundred twenty five thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
925344 Nine hundred twenty five thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
925345 Nine hundred twenty five thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
925346 Nine hundred twenty five thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
925347 Nine hundred twenty five thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
925348 Nine hundred twenty five thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
925349 Nine hundred twenty five thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
925350 Nine hundred twenty five thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
925351 Nine hundred twenty five thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
925352 Nine hundred twenty five thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
925353 Nine hundred twenty five thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
925354 Nine hundred twenty five thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
925355 Nine hundred twenty five thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
925356 Nine hundred twenty five thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
925357 Nine hundred twenty five thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
925358 Nine hundred twenty five thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
925359 Nine hundred twenty five thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
925360 Nine hundred twenty five thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
925361 Nine hundred twenty five thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
925362 Nine hundred twenty five thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
925363 Nine hundred twenty five thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
925364 Nine hundred twenty five thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
925365 Nine hundred twenty five thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
925366 Nine hundred twenty five thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
925367 Nine hundred twenty five thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
925368 Nine hundred twenty five thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
925369 Nine hundred twenty five thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
925370 Nine hundred twenty five thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
925371 Nine hundred twenty five thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
925372 Nine hundred twenty five thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
925373 Nine hundred twenty five thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
925374 Nine hundred twenty five thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
925375 Nine hundred twenty five thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
925376 Nine hundred twenty five thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
925377 Nine hundred twenty five thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
925378 Nine hundred twenty five thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
925379 Nine hundred twenty five thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
925380 Nine hundred twenty five thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
925381 Nine hundred twenty five thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
925382 Nine hundred twenty five thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
925383 Nine hundred twenty five thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
925384 Nine hundred twenty five thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
925385 Nine hundred twenty five thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
925386 Nine hundred twenty five thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
925387 Nine hundred twenty five thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
925388 Nine hundred twenty five thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
925389 Nine hundred twenty five thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
925390 Nine hundred twenty five thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
925391 Nine hundred twenty five thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
925392 Nine hundred twenty five thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
925393 Nine hundred twenty five thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
925394 Nine hundred twenty five thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
925395 Nine hundred twenty five thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
925396 Nine hundred twenty five thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
925397 Nine hundred twenty five thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
925398 Nine hundred twenty five thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
925399 Nine hundred twenty five thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
925400 Nine hundred twenty five thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 925301 ถึง 925400 (Nine hundred twenty five thousand three hundred and one to Nine hundred twenty five thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 925401-925500, 925501-925600, 925601-925700, 925701-925800, 925801-925900, 925901-926000, 926001-926100, 926101-926200, 926201-926300, 926301-926400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 925201-925300, 925101-925200, 925001-925100, 924901-925000, 924801-924900, 924701-924800, 924601-924700, 924501-924600, 924401-924500, 924301-924400