วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 924901 ถึง 925000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 924901 ถึง 925000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 924901 ถึง 925000 (Nine hundred twenty four thousand nine hundred and one to Nine hundred twenty five thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
924901 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
924902 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
924903 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
924904 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
924905 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
924906 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก
924907 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
924908 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
924909 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
924910 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
924911 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
924912 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
924913 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
924914 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
924915 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
924916 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
924917 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
924918 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
924919 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
924920 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
924921 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
924922 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
924923 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
924924 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
924925 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
924926 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
924927 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
924928 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
924929 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
924930 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
924931 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
924932 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
924933 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
924934 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
924935 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
924936 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
924937 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
924938 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
924939 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
924940 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
924941 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
924942 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
924943 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
924944 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
924945 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
924946 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
924947 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
924948 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
924949 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
924950 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
924951 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
924952 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
924953 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
924954 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
924955 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
924956 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
924957 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
924958 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
924959 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
924960 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
924961 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
924962 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
924963 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
924964 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
924965 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
924966 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
924967 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
924968 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
924969 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
924970 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
924971 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
924972 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
924973 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
924974 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
924975 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
924976 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
924977 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
924978 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
924979 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
924980 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
924981 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
924982 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
924983 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
924984 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
924985 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
924986 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
924987 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
924988 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
924989 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
924990 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
924991 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
924992 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
924993 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
924994 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
924995 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
924996 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
924997 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
924998 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
924999 Nine hundred twenty four thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
925000 Nine hundred twenty five thousandไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 924901 ถึง 925000 (Nine hundred twenty four thousand nine hundred and one to Nine hundred twenty five thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 925001-925100, 925101-925200, 925201-925300, 925301-925400, 925401-925500, 925501-925600, 925601-925700, 925701-925800, 925801-925900, 925901-926000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 924801-924900, 924701-924800, 924601-924700, 924501-924600, 924401-924500, 924301-924400, 924201-924300, 924101-924200, 924001-924100, 923901-924000