วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 923901 ถึง 924000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 923901 ถึง 924000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 923901 ถึง 924000 (Nine hundred twenty three thousand nine hundred and one to Nine hundred twenty four thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
923901 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
923902 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
923903 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
923904 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
923905 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
923906 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก
923907 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
923908 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
923909 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
923910 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
923911 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
923912 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
923913 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
923914 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
923915 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
923916 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
923917 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
923918 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
923919 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
923920 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
923921 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
923922 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
923923 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
923924 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
923925 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
923926 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
923927 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
923928 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
923929 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
923930 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
923931 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
923932 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
923933 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
923934 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
923935 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
923936 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
923937 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
923938 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
923939 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
923940 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
923941 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
923942 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
923943 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
923944 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
923945 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
923946 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
923947 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
923948 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
923949 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
923950 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
923951 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
923952 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
923953 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
923954 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
923955 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
923956 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
923957 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
923958 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
923959 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
923960 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
923961 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
923962 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
923963 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
923964 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
923965 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
923966 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
923967 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
923968 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
923969 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
923970 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
923971 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
923972 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
923973 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
923974 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
923975 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
923976 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
923977 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
923978 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
923979 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
923980 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
923981 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
923982 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
923983 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
923984 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
923985 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
923986 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
923987 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
923988 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
923989 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
923990 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
923991 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
923992 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
923993 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
923994 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
923995 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
923996 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
923997 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
923998 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
923999 Nine hundred twenty three thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
924000 Nine hundred twenty four thousandไนน์ ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 923901 ถึง 924000 (Nine hundred twenty three thousand nine hundred and one to Nine hundred twenty four thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 924001-924100, 924101-924200, 924201-924300, 924301-924400, 924401-924500, 924501-924600, 924601-924700, 924701-924800, 924801-924900, 924901-925000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 923801-923900, 923701-923800, 923601-923700, 923501-923600, 923401-923500, 923301-923400, 923201-923300, 923101-923200, 923001-923100, 922901-923000