วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 923401 ถึง 923500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 923401 ถึง 923500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 923401 ถึง 923500 (Nine hundred twenty three thousand four hundred and one to Nine hundred twenty three thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
923401 Nine hundred twenty three thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
923402 Nine hundred twenty three thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สอง
923403 Nine hundred twenty three thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม
923404 Nine hundred twenty three thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่
923405 Nine hundred twenty three thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
923406 Nine hundred twenty three thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก
923407 Nine hundred twenty three thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
923408 Nine hundred twenty three thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด
923409 Nine hundred twenty three thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
923410 Nine hundred twenty three thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
923411 Nine hundred twenty three thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
923412 Nine hundred twenty three thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
923413 Nine hundred twenty three thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
923414 Nine hundred twenty three thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
923415 Nine hundred twenty three thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
923416 Nine hundred twenty three thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
923417 Nine hundred twenty three thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
923418 Nine hundred twenty three thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
923419 Nine hundred twenty three thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
923420 Nine hundred twenty three thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
923421 Nine hundred twenty three thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
923422 Nine hundred twenty three thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
923423 Nine hundred twenty three thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
923424 Nine hundred twenty three thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
923425 Nine hundred twenty three thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
923426 Nine hundred twenty three thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
923427 Nine hundred twenty three thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
923428 Nine hundred twenty three thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
923429 Nine hundred twenty three thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
923430 Nine hundred twenty three thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
923431 Nine hundred twenty three thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
923432 Nine hundred twenty three thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
923433 Nine hundred twenty three thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
923434 Nine hundred twenty three thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
923435 Nine hundred twenty three thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
923436 Nine hundred twenty three thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
923437 Nine hundred twenty three thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
923438 Nine hundred twenty three thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
923439 Nine hundred twenty three thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
923440 Nine hundred twenty three thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
923441 Nine hundred twenty three thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
923442 Nine hundred twenty three thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
923443 Nine hundred twenty three thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
923444 Nine hundred twenty three thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
923445 Nine hundred twenty three thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
923446 Nine hundred twenty three thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
923447 Nine hundred twenty three thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
923448 Nine hundred twenty three thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
923449 Nine hundred twenty three thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
923450 Nine hundred twenty three thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
923451 Nine hundred twenty three thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
923452 Nine hundred twenty three thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
923453 Nine hundred twenty three thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
923454 Nine hundred twenty three thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
923455 Nine hundred twenty three thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
923456 Nine hundred twenty three thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
923457 Nine hundred twenty three thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
923458 Nine hundred twenty three thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
923459 Nine hundred twenty three thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
923460 Nine hundred twenty three thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
923461 Nine hundred twenty three thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
923462 Nine hundred twenty three thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
923463 Nine hundred twenty three thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
923464 Nine hundred twenty three thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
923465 Nine hundred twenty three thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
923466 Nine hundred twenty three thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
923467 Nine hundred twenty three thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
923468 Nine hundred twenty three thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
923469 Nine hundred twenty three thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
923470 Nine hundred twenty three thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
923471 Nine hundred twenty three thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
923472 Nine hundred twenty three thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
923473 Nine hundred twenty three thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
923474 Nine hundred twenty three thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
923475 Nine hundred twenty three thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
923476 Nine hundred twenty three thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
923477 Nine hundred twenty three thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
923478 Nine hundred twenty three thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
923479 Nine hundred twenty three thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
923480 Nine hundred twenty three thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
923481 Nine hundred twenty three thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
923482 Nine hundred twenty three thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
923483 Nine hundred twenty three thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
923484 Nine hundred twenty three thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
923485 Nine hundred twenty three thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
923486 Nine hundred twenty three thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
923487 Nine hundred twenty three thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
923488 Nine hundred twenty three thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
923489 Nine hundred twenty three thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
923490 Nine hundred twenty three thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
923491 Nine hundred twenty three thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
923492 Nine hundred twenty three thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
923493 Nine hundred twenty three thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
923494 Nine hundred twenty three thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
923495 Nine hundred twenty three thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
923496 Nine hundred twenty three thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
923497 Nine hundred twenty three thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
923498 Nine hundred twenty three thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
923499 Nine hundred twenty three thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
923500 Nine hundred twenty three thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 923401 ถึง 923500 (Nine hundred twenty three thousand four hundred and one to Nine hundred twenty three thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 923501-923600, 923601-923700, 923701-923800, 923801-923900, 923901-924000, 924001-924100, 924101-924200, 924201-924300, 924301-924400, 924401-924500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 923301-923400, 923201-923300, 923101-923200, 923001-923100, 922901-923000, 922801-922900, 922701-922800, 922601-922700, 922501-922600, 922401-922500