วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 923101 ถึง 923200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 923101 ถึง 923200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 923101 ถึง 923200 (Nine hundred twenty three thousand one hundred and one to Nine hundred twenty three thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
923101 Nine hundred twenty three thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
923102 Nine hundred twenty three thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
923103 Nine hundred twenty three thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
923104 Nine hundred twenty three thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
923105 Nine hundred twenty three thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
923106 Nine hundred twenty three thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
923107 Nine hundred twenty three thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
923108 Nine hundred twenty three thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
923109 Nine hundred twenty three thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
923110 Nine hundred twenty three thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
923111 Nine hundred twenty three thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
923112 Nine hundred twenty three thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
923113 Nine hundred twenty three thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
923114 Nine hundred twenty three thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
923115 Nine hundred twenty three thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
923116 Nine hundred twenty three thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
923117 Nine hundred twenty three thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
923118 Nine hundred twenty three thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
923119 Nine hundred twenty three thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
923120 Nine hundred twenty three thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
923121 Nine hundred twenty three thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
923122 Nine hundred twenty three thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
923123 Nine hundred twenty three thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
923124 Nine hundred twenty three thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
923125 Nine hundred twenty three thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
923126 Nine hundred twenty three thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
923127 Nine hundred twenty three thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
923128 Nine hundred twenty three thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
923129 Nine hundred twenty three thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
923130 Nine hundred twenty three thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
923131 Nine hundred twenty three thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
923132 Nine hundred twenty three thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
923133 Nine hundred twenty three thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
923134 Nine hundred twenty three thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
923135 Nine hundred twenty three thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
923136 Nine hundred twenty three thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
923137 Nine hundred twenty three thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
923138 Nine hundred twenty three thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
923139 Nine hundred twenty three thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
923140 Nine hundred twenty three thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
923141 Nine hundred twenty three thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
923142 Nine hundred twenty three thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
923143 Nine hundred twenty three thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
923144 Nine hundred twenty three thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
923145 Nine hundred twenty three thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
923146 Nine hundred twenty three thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
923147 Nine hundred twenty three thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
923148 Nine hundred twenty three thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
923149 Nine hundred twenty three thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
923150 Nine hundred twenty three thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
923151 Nine hundred twenty three thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
923152 Nine hundred twenty three thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
923153 Nine hundred twenty three thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
923154 Nine hundred twenty three thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
923155 Nine hundred twenty three thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
923156 Nine hundred twenty three thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
923157 Nine hundred twenty three thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
923158 Nine hundred twenty three thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
923159 Nine hundred twenty three thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
923160 Nine hundred twenty three thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
923161 Nine hundred twenty three thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
923162 Nine hundred twenty three thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
923163 Nine hundred twenty three thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
923164 Nine hundred twenty three thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
923165 Nine hundred twenty three thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
923166 Nine hundred twenty three thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
923167 Nine hundred twenty three thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
923168 Nine hundred twenty three thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
923169 Nine hundred twenty three thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
923170 Nine hundred twenty three thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
923171 Nine hundred twenty three thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
923172 Nine hundred twenty three thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
923173 Nine hundred twenty three thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
923174 Nine hundred twenty three thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
923175 Nine hundred twenty three thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
923176 Nine hundred twenty three thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
923177 Nine hundred twenty three thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
923178 Nine hundred twenty three thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
923179 Nine hundred twenty three thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
923180 Nine hundred twenty three thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
923181 Nine hundred twenty three thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
923182 Nine hundred twenty three thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
923183 Nine hundred twenty three thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
923184 Nine hundred twenty three thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
923185 Nine hundred twenty three thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
923186 Nine hundred twenty three thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
923187 Nine hundred twenty three thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
923188 Nine hundred twenty three thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
923189 Nine hundred twenty three thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
923190 Nine hundred twenty three thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
923191 Nine hundred twenty three thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
923192 Nine hundred twenty three thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
923193 Nine hundred twenty three thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
923194 Nine hundred twenty three thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
923195 Nine hundred twenty three thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
923196 Nine hundred twenty three thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
923197 Nine hundred twenty three thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
923198 Nine hundred twenty three thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
923199 Nine hundred twenty three thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
923200 Nine hundred twenty three thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 923101 ถึง 923200 (Nine hundred twenty three thousand one hundred and one to Nine hundred twenty three thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 923201-923300, 923301-923400, 923401-923500, 923501-923600, 923601-923700, 923701-923800, 923801-923900, 923901-924000, 924001-924100, 924101-924200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 923001-923100, 922901-923000, 922801-922900, 922701-922800, 922601-922700, 922501-922600, 922401-922500, 922301-922400, 922201-922300, 922101-922200