วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 922701 ถึง 922800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 922701 ถึง 922800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 922701 ถึง 922800 (Nine hundred twenty two thousand seven hundred and one to Nine hundred twenty two thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
922701 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
922702 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
922703 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
922704 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
922705 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
922706 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
922707 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
922708 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
922709 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
922710 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
922711 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
922712 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
922713 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
922714 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
922715 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
922716 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
922717 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
922718 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
922719 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
922720 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
922721 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
922722 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
922723 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
922724 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
922725 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
922726 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
922727 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
922728 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
922729 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
922730 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
922731 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
922732 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
922733 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
922734 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
922735 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
922736 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
922737 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
922738 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
922739 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
922740 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
922741 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
922742 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
922743 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
922744 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
922745 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
922746 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
922747 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
922748 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
922749 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
922750 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
922751 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
922752 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
922753 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
922754 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
922755 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
922756 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
922757 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
922758 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
922759 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
922760 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
922761 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
922762 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
922763 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
922764 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
922765 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
922766 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
922767 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
922768 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
922769 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
922770 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
922771 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
922772 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
922773 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
922774 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
922775 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
922776 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
922777 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
922778 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
922779 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
922780 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
922781 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
922782 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
922783 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
922784 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
922785 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
922786 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
922787 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
922788 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
922789 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
922790 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
922791 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
922792 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
922793 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
922794 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
922795 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
922796 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
922797 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
922798 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
922799 Nine hundred twenty two thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
922800 Nine hundred twenty two thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 922701 ถึง 922800 (Nine hundred twenty two thousand seven hundred and one to Nine hundred twenty two thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 922801-922900, 922901-923000, 923001-923100, 923101-923200, 923201-923300, 923301-923400, 923401-923500, 923501-923600, 923601-923700, 923701-923800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 922601-922700, 922501-922600, 922401-922500, 922301-922400, 922201-922300, 922101-922200, 922001-922100, 921901-922000, 921801-921900, 921701-921800