วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 922601 ถึง 922700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 922601 ถึง 922700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 922601 ถึง 922700 (Nine hundred twenty two thousand six hundred and one to Nine hundred twenty two thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
922601 Nine hundred twenty two thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
922602 Nine hundred twenty two thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สอง
922603 Nine hundred twenty two thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม
922604 Nine hundred twenty two thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่
922605 Nine hundred twenty two thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า
922606 Nine hundred twenty two thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก
922607 Nine hundred twenty two thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
922608 Nine hundred twenty two thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด
922609 Nine hundred twenty two thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า
922610 Nine hundred twenty two thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ
922611 Nine hundred twenty two thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
922612 Nine hundred twenty two thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
922613 Nine hundred twenty two thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
922614 Nine hundred twenty two thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
922615 Nine hundred twenty two thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
922616 Nine hundred twenty two thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
922617 Nine hundred twenty two thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
922618 Nine hundred twenty two thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
922619 Nine hundred twenty two thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
922620 Nine hundred twenty two thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
922621 Nine hundred twenty two thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
922622 Nine hundred twenty two thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
922623 Nine hundred twenty two thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
922624 Nine hundred twenty two thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
922625 Nine hundred twenty two thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
922626 Nine hundred twenty two thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
922627 Nine hundred twenty two thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
922628 Nine hundred twenty two thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
922629 Nine hundred twenty two thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
922630 Nine hundred twenty two thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
922631 Nine hundred twenty two thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
922632 Nine hundred twenty two thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
922633 Nine hundred twenty two thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
922634 Nine hundred twenty two thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
922635 Nine hundred twenty two thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
922636 Nine hundred twenty two thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
922637 Nine hundred twenty two thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
922638 Nine hundred twenty two thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
922639 Nine hundred twenty two thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
922640 Nine hundred twenty two thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
922641 Nine hundred twenty two thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
922642 Nine hundred twenty two thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
922643 Nine hundred twenty two thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
922644 Nine hundred twenty two thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
922645 Nine hundred twenty two thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
922646 Nine hundred twenty two thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
922647 Nine hundred twenty two thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
922648 Nine hundred twenty two thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
922649 Nine hundred twenty two thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
922650 Nine hundred twenty two thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
922651 Nine hundred twenty two thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
922652 Nine hundred twenty two thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
922653 Nine hundred twenty two thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
922654 Nine hundred twenty two thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
922655 Nine hundred twenty two thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
922656 Nine hundred twenty two thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
922657 Nine hundred twenty two thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
922658 Nine hundred twenty two thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
922659 Nine hundred twenty two thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
922660 Nine hundred twenty two thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
922661 Nine hundred twenty two thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
922662 Nine hundred twenty two thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
922663 Nine hundred twenty two thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
922664 Nine hundred twenty two thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
922665 Nine hundred twenty two thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
922666 Nine hundred twenty two thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
922667 Nine hundred twenty two thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
922668 Nine hundred twenty two thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
922669 Nine hundred twenty two thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
922670 Nine hundred twenty two thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
922671 Nine hundred twenty two thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
922672 Nine hundred twenty two thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
922673 Nine hundred twenty two thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
922674 Nine hundred twenty two thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
922675 Nine hundred twenty two thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
922676 Nine hundred twenty two thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
922677 Nine hundred twenty two thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
922678 Nine hundred twenty two thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
922679 Nine hundred twenty two thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
922680 Nine hundred twenty two thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
922681 Nine hundred twenty two thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
922682 Nine hundred twenty two thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
922683 Nine hundred twenty two thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
922684 Nine hundred twenty two thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
922685 Nine hundred twenty two thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
922686 Nine hundred twenty two thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
922687 Nine hundred twenty two thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
922688 Nine hundred twenty two thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
922689 Nine hundred twenty two thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
922690 Nine hundred twenty two thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
922691 Nine hundred twenty two thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
922692 Nine hundred twenty two thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
922693 Nine hundred twenty two thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
922694 Nine hundred twenty two thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
922695 Nine hundred twenty two thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
922696 Nine hundred twenty two thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
922697 Nine hundred twenty two thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
922698 Nine hundred twenty two thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
922699 Nine hundred twenty two thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
922700 Nine hundred twenty two thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 922601 ถึง 922700 (Nine hundred twenty two thousand six hundred and one to Nine hundred twenty two thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 922701-922800, 922801-922900, 922901-923000, 923001-923100, 923101-923200, 923201-923300, 923301-923400, 923401-923500, 923501-923600, 923601-923700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 922501-922600, 922401-922500, 922301-922400, 922201-922300, 922101-922200, 922001-922100, 921901-922000, 921801-921900, 921701-921800, 921601-921700