วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 922301 ถึง 922400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 922301 ถึง 922400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 922301 ถึง 922400 (Nine hundred twenty two thousand three hundred and one to Nine hundred twenty two thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
922301 Nine hundred twenty two thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
922302 Nine hundred twenty two thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สอง
922303 Nine hundred twenty two thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม
922304 Nine hundred twenty two thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่
922305 Nine hundred twenty two thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
922306 Nine hundred twenty two thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก
922307 Nine hundred twenty two thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
922308 Nine hundred twenty two thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด
922309 Nine hundred twenty two thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
922310 Nine hundred twenty two thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
922311 Nine hundred twenty two thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
922312 Nine hundred twenty two thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
922313 Nine hundred twenty two thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
922314 Nine hundred twenty two thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
922315 Nine hundred twenty two thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
922316 Nine hundred twenty two thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
922317 Nine hundred twenty two thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
922318 Nine hundred twenty two thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
922319 Nine hundred twenty two thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
922320 Nine hundred twenty two thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
922321 Nine hundred twenty two thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
922322 Nine hundred twenty two thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
922323 Nine hundred twenty two thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
922324 Nine hundred twenty two thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
922325 Nine hundred twenty two thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
922326 Nine hundred twenty two thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
922327 Nine hundred twenty two thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
922328 Nine hundred twenty two thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
922329 Nine hundred twenty two thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
922330 Nine hundred twenty two thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
922331 Nine hundred twenty two thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
922332 Nine hundred twenty two thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
922333 Nine hundred twenty two thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
922334 Nine hundred twenty two thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
922335 Nine hundred twenty two thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
922336 Nine hundred twenty two thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
922337 Nine hundred twenty two thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
922338 Nine hundred twenty two thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
922339 Nine hundred twenty two thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
922340 Nine hundred twenty two thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
922341 Nine hundred twenty two thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
922342 Nine hundred twenty two thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
922343 Nine hundred twenty two thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
922344 Nine hundred twenty two thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
922345 Nine hundred twenty two thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
922346 Nine hundred twenty two thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
922347 Nine hundred twenty two thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
922348 Nine hundred twenty two thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
922349 Nine hundred twenty two thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
922350 Nine hundred twenty two thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
922351 Nine hundred twenty two thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
922352 Nine hundred twenty two thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
922353 Nine hundred twenty two thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
922354 Nine hundred twenty two thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
922355 Nine hundred twenty two thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
922356 Nine hundred twenty two thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
922357 Nine hundred twenty two thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
922358 Nine hundred twenty two thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
922359 Nine hundred twenty two thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
922360 Nine hundred twenty two thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
922361 Nine hundred twenty two thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
922362 Nine hundred twenty two thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
922363 Nine hundred twenty two thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
922364 Nine hundred twenty two thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
922365 Nine hundred twenty two thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
922366 Nine hundred twenty two thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
922367 Nine hundred twenty two thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
922368 Nine hundred twenty two thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
922369 Nine hundred twenty two thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
922370 Nine hundred twenty two thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
922371 Nine hundred twenty two thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
922372 Nine hundred twenty two thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
922373 Nine hundred twenty two thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
922374 Nine hundred twenty two thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
922375 Nine hundred twenty two thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
922376 Nine hundred twenty two thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
922377 Nine hundred twenty two thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
922378 Nine hundred twenty two thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
922379 Nine hundred twenty two thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
922380 Nine hundred twenty two thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
922381 Nine hundred twenty two thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
922382 Nine hundred twenty two thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
922383 Nine hundred twenty two thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
922384 Nine hundred twenty two thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
922385 Nine hundred twenty two thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
922386 Nine hundred twenty two thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
922387 Nine hundred twenty two thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
922388 Nine hundred twenty two thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
922389 Nine hundred twenty two thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
922390 Nine hundred twenty two thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
922391 Nine hundred twenty two thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
922392 Nine hundred twenty two thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
922393 Nine hundred twenty two thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
922394 Nine hundred twenty two thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
922395 Nine hundred twenty two thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
922396 Nine hundred twenty two thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
922397 Nine hundred twenty two thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
922398 Nine hundred twenty two thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
922399 Nine hundred twenty two thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
922400 Nine hundred twenty two thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 922301 ถึง 922400 (Nine hundred twenty two thousand three hundred and one to Nine hundred twenty two thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 922401-922500, 922501-922600, 922601-922700, 922701-922800, 922801-922900, 922901-923000, 923001-923100, 923101-923200, 923201-923300, 923301-923400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 922201-922300, 922101-922200, 922001-922100, 921901-922000, 921801-921900, 921701-921800, 921601-921700, 921501-921600, 921401-921500, 921301-921400