วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 922101 ถึง 922200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 922101 ถึง 922200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 922101 ถึง 922200 (Nine hundred twenty two thousand one hundred and one to Nine hundred twenty two thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
922101 Nine hundred twenty two thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
922102 Nine hundred twenty two thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
922103 Nine hundred twenty two thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
922104 Nine hundred twenty two thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
922105 Nine hundred twenty two thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
922106 Nine hundred twenty two thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
922107 Nine hundred twenty two thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
922108 Nine hundred twenty two thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
922109 Nine hundred twenty two thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
922110 Nine hundred twenty two thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
922111 Nine hundred twenty two thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
922112 Nine hundred twenty two thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
922113 Nine hundred twenty two thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
922114 Nine hundred twenty two thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
922115 Nine hundred twenty two thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
922116 Nine hundred twenty two thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
922117 Nine hundred twenty two thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
922118 Nine hundred twenty two thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
922119 Nine hundred twenty two thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
922120 Nine hundred twenty two thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
922121 Nine hundred twenty two thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
922122 Nine hundred twenty two thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
922123 Nine hundred twenty two thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
922124 Nine hundred twenty two thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
922125 Nine hundred twenty two thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
922126 Nine hundred twenty two thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
922127 Nine hundred twenty two thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
922128 Nine hundred twenty two thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
922129 Nine hundred twenty two thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
922130 Nine hundred twenty two thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
922131 Nine hundred twenty two thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
922132 Nine hundred twenty two thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
922133 Nine hundred twenty two thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
922134 Nine hundred twenty two thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
922135 Nine hundred twenty two thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
922136 Nine hundred twenty two thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
922137 Nine hundred twenty two thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
922138 Nine hundred twenty two thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
922139 Nine hundred twenty two thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
922140 Nine hundred twenty two thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
922141 Nine hundred twenty two thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
922142 Nine hundred twenty two thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
922143 Nine hundred twenty two thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
922144 Nine hundred twenty two thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
922145 Nine hundred twenty two thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
922146 Nine hundred twenty two thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
922147 Nine hundred twenty two thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
922148 Nine hundred twenty two thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
922149 Nine hundred twenty two thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
922150 Nine hundred twenty two thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
922151 Nine hundred twenty two thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
922152 Nine hundred twenty two thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
922153 Nine hundred twenty two thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
922154 Nine hundred twenty two thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
922155 Nine hundred twenty two thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
922156 Nine hundred twenty two thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
922157 Nine hundred twenty two thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
922158 Nine hundred twenty two thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
922159 Nine hundred twenty two thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
922160 Nine hundred twenty two thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
922161 Nine hundred twenty two thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
922162 Nine hundred twenty two thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
922163 Nine hundred twenty two thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
922164 Nine hundred twenty two thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
922165 Nine hundred twenty two thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
922166 Nine hundred twenty two thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
922167 Nine hundred twenty two thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
922168 Nine hundred twenty two thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
922169 Nine hundred twenty two thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
922170 Nine hundred twenty two thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
922171 Nine hundred twenty two thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
922172 Nine hundred twenty two thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
922173 Nine hundred twenty two thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
922174 Nine hundred twenty two thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
922175 Nine hundred twenty two thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
922176 Nine hundred twenty two thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
922177 Nine hundred twenty two thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
922178 Nine hundred twenty two thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
922179 Nine hundred twenty two thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
922180 Nine hundred twenty two thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
922181 Nine hundred twenty two thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
922182 Nine hundred twenty two thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
922183 Nine hundred twenty two thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
922184 Nine hundred twenty two thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
922185 Nine hundred twenty two thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
922186 Nine hundred twenty two thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
922187 Nine hundred twenty two thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
922188 Nine hundred twenty two thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
922189 Nine hundred twenty two thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
922190 Nine hundred twenty two thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
922191 Nine hundred twenty two thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
922192 Nine hundred twenty two thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
922193 Nine hundred twenty two thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
922194 Nine hundred twenty two thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
922195 Nine hundred twenty two thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
922196 Nine hundred twenty two thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
922197 Nine hundred twenty two thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
922198 Nine hundred twenty two thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
922199 Nine hundred twenty two thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
922200 Nine hundred twenty two thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 922101 ถึง 922200 (Nine hundred twenty two thousand one hundred and one to Nine hundred twenty two thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 922201-922300, 922301-922400, 922401-922500, 922501-922600, 922601-922700, 922701-922800, 922801-922900, 922901-923000, 923001-923100, 923101-923200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 922001-922100, 921901-922000, 921801-921900, 921701-921800, 921601-921700, 921501-921600, 921401-921500, 921301-921400, 921201-921300, 921101-921200