วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 921101 ถึง 921200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 921101 ถึง 921200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 921101 ถึง 921200 (Nine hundred twenty one thousand one hundred and one to Nine hundred twenty one thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
921101 Nine hundred twenty one thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
921102 Nine hundred twenty one thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
921103 Nine hundred twenty one thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
921104 Nine hundred twenty one thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
921105 Nine hundred twenty one thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
921106 Nine hundred twenty one thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
921107 Nine hundred twenty one thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
921108 Nine hundred twenty one thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
921109 Nine hundred twenty one thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
921110 Nine hundred twenty one thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
921111 Nine hundred twenty one thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
921112 Nine hundred twenty one thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
921113 Nine hundred twenty one thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
921114 Nine hundred twenty one thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
921115 Nine hundred twenty one thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
921116 Nine hundred twenty one thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
921117 Nine hundred twenty one thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
921118 Nine hundred twenty one thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
921119 Nine hundred twenty one thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
921120 Nine hundred twenty one thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
921121 Nine hundred twenty one thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
921122 Nine hundred twenty one thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
921123 Nine hundred twenty one thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
921124 Nine hundred twenty one thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
921125 Nine hundred twenty one thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
921126 Nine hundred twenty one thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
921127 Nine hundred twenty one thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
921128 Nine hundred twenty one thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
921129 Nine hundred twenty one thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
921130 Nine hundred twenty one thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
921131 Nine hundred twenty one thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
921132 Nine hundred twenty one thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
921133 Nine hundred twenty one thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
921134 Nine hundred twenty one thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
921135 Nine hundred twenty one thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
921136 Nine hundred twenty one thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
921137 Nine hundred twenty one thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
921138 Nine hundred twenty one thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
921139 Nine hundred twenty one thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
921140 Nine hundred twenty one thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
921141 Nine hundred twenty one thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
921142 Nine hundred twenty one thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
921143 Nine hundred twenty one thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
921144 Nine hundred twenty one thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
921145 Nine hundred twenty one thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
921146 Nine hundred twenty one thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
921147 Nine hundred twenty one thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
921148 Nine hundred twenty one thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
921149 Nine hundred twenty one thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
921150 Nine hundred twenty one thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
921151 Nine hundred twenty one thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
921152 Nine hundred twenty one thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
921153 Nine hundred twenty one thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
921154 Nine hundred twenty one thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
921155 Nine hundred twenty one thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
921156 Nine hundred twenty one thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
921157 Nine hundred twenty one thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
921158 Nine hundred twenty one thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
921159 Nine hundred twenty one thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
921160 Nine hundred twenty one thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
921161 Nine hundred twenty one thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
921162 Nine hundred twenty one thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
921163 Nine hundred twenty one thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
921164 Nine hundred twenty one thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
921165 Nine hundred twenty one thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
921166 Nine hundred twenty one thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
921167 Nine hundred twenty one thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
921168 Nine hundred twenty one thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
921169 Nine hundred twenty one thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
921170 Nine hundred twenty one thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
921171 Nine hundred twenty one thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
921172 Nine hundred twenty one thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
921173 Nine hundred twenty one thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
921174 Nine hundred twenty one thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
921175 Nine hundred twenty one thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
921176 Nine hundred twenty one thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
921177 Nine hundred twenty one thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
921178 Nine hundred twenty one thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
921179 Nine hundred twenty one thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
921180 Nine hundred twenty one thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
921181 Nine hundred twenty one thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
921182 Nine hundred twenty one thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
921183 Nine hundred twenty one thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
921184 Nine hundred twenty one thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
921185 Nine hundred twenty one thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
921186 Nine hundred twenty one thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
921187 Nine hundred twenty one thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
921188 Nine hundred twenty one thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
921189 Nine hundred twenty one thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
921190 Nine hundred twenty one thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
921191 Nine hundred twenty one thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
921192 Nine hundred twenty one thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
921193 Nine hundred twenty one thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
921194 Nine hundred twenty one thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
921195 Nine hundred twenty one thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
921196 Nine hundred twenty one thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
921197 Nine hundred twenty one thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
921198 Nine hundred twenty one thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
921199 Nine hundred twenty one thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
921200 Nine hundred twenty one thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 921101 ถึง 921200 (Nine hundred twenty one thousand one hundred and one to Nine hundred twenty one thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 921201-921300, 921301-921400, 921401-921500, 921501-921600, 921601-921700, 921701-921800, 921801-921900, 921901-922000, 922001-922100, 922101-922200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 921001-921100, 920901-921000, 920801-920900, 920701-920800, 920601-920700, 920501-920600, 920401-920500, 920301-920400, 920201-920300, 920101-920200