วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 902901 ถึง 903000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 902901 ถึง 903000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 902901 ถึง 903000 (Nine hundred two thousand nine hundred and one to Nine hundred three thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
902901 Nine hundred two thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
902902 Nine hundred two thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
902903 Nine hundred two thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
902904 Nine hundred two thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
902905 Nine hundred two thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
902906 Nine hundred two thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก
902907 Nine hundred two thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
902908 Nine hundred two thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
902909 Nine hundred two thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
902910 Nine hundred two thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
902911 Nine hundred two thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
902912 Nine hundred two thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
902913 Nine hundred two thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
902914 Nine hundred two thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
902915 Nine hundred two thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
902916 Nine hundred two thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
902917 Nine hundred two thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
902918 Nine hundred two thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
902919 Nine hundred two thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
902920 Nine hundred two thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
902921 Nine hundred two thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
902922 Nine hundred two thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
902923 Nine hundred two thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
902924 Nine hundred two thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
902925 Nine hundred two thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
902926 Nine hundred two thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
902927 Nine hundred two thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
902928 Nine hundred two thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
902929 Nine hundred two thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
902930 Nine hundred two thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
902931 Nine hundred two thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
902932 Nine hundred two thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
902933 Nine hundred two thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
902934 Nine hundred two thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
902935 Nine hundred two thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
902936 Nine hundred two thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
902937 Nine hundred two thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
902938 Nine hundred two thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
902939 Nine hundred two thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
902940 Nine hundred two thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
902941 Nine hundred two thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
902942 Nine hundred two thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
902943 Nine hundred two thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
902944 Nine hundred two thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
902945 Nine hundred two thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
902946 Nine hundred two thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
902947 Nine hundred two thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
902948 Nine hundred two thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
902949 Nine hundred two thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
902950 Nine hundred two thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
902951 Nine hundred two thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
902952 Nine hundred two thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
902953 Nine hundred two thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
902954 Nine hundred two thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
902955 Nine hundred two thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
902956 Nine hundred two thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
902957 Nine hundred two thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
902958 Nine hundred two thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
902959 Nine hundred two thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
902960 Nine hundred two thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
902961 Nine hundred two thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
902962 Nine hundred two thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
902963 Nine hundred two thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
902964 Nine hundred two thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
902965 Nine hundred two thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
902966 Nine hundred two thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
902967 Nine hundred two thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
902968 Nine hundred two thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
902969 Nine hundred two thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
902970 Nine hundred two thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
902971 Nine hundred two thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
902972 Nine hundred two thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
902973 Nine hundred two thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
902974 Nine hundred two thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
902975 Nine hundred two thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
902976 Nine hundred two thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
902977 Nine hundred two thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
902978 Nine hundred two thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
902979 Nine hundred two thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
902980 Nine hundred two thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
902981 Nine hundred two thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
902982 Nine hundred two thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
902983 Nine hundred two thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
902984 Nine hundred two thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
902985 Nine hundred two thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
902986 Nine hundred two thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
902987 Nine hundred two thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
902988 Nine hundred two thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
902989 Nine hundred two thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
902990 Nine hundred two thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
902991 Nine hundred two thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
902992 Nine hundred two thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
902993 Nine hundred two thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
902994 Nine hundred two thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
902995 Nine hundred two thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
902996 Nine hundred two thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
902997 Nine hundred two thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
902998 Nine hundred two thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
902999 Nine hundred two thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
903000 Nine hundred three thousandไนน์ ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เก้า​แสน​สาม​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 902901 ถึง 903000 (Nine hundred two thousand nine hundred and one to Nine hundred three thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 903001-903100, 903101-903200, 903201-903300, 903301-903400, 903401-903500, 903501-903600, 903601-903700, 903701-903800, 903801-903900, 903901-904000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 902801-902900, 902701-902800, 902601-902700, 902501-902600, 902401-902500, 902301-902400, 902201-902300, 902101-902200, 902001-902100, 901901-902000