วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901901 ถึง 902000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901901 ถึง 902000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901901 ถึง 902000 (Nine hundred one thousand nine hundred and one to Nine hundred two thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
901901 Nine hundred one thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
901902 Nine hundred one thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
901903 Nine hundred one thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
901904 Nine hundred one thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
901905 Nine hundred one thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
901906 Nine hundred one thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก
901907 Nine hundred one thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
901908 Nine hundred one thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
901909 Nine hundred one thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
901910 Nine hundred one thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
901911 Nine hundred one thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
901912 Nine hundred one thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
901913 Nine hundred one thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
901914 Nine hundred one thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
901915 Nine hundred one thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
901916 Nine hundred one thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
901917 Nine hundred one thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
901918 Nine hundred one thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
901919 Nine hundred one thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
901920 Nine hundred one thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
901921 Nine hundred one thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
901922 Nine hundred one thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
901923 Nine hundred one thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
901924 Nine hundred one thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
901925 Nine hundred one thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
901926 Nine hundred one thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
901927 Nine hundred one thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
901928 Nine hundred one thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
901929 Nine hundred one thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
901930 Nine hundred one thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
901931 Nine hundred one thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
901932 Nine hundred one thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
901933 Nine hundred one thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
901934 Nine hundred one thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
901935 Nine hundred one thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
901936 Nine hundred one thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
901937 Nine hundred one thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
901938 Nine hundred one thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
901939 Nine hundred one thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
901940 Nine hundred one thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
901941 Nine hundred one thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
901942 Nine hundred one thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
901943 Nine hundred one thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
901944 Nine hundred one thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
901945 Nine hundred one thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
901946 Nine hundred one thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
901947 Nine hundred one thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
901948 Nine hundred one thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
901949 Nine hundred one thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
901950 Nine hundred one thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
901951 Nine hundred one thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
901952 Nine hundred one thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
901953 Nine hundred one thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
901954 Nine hundred one thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
901955 Nine hundred one thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
901956 Nine hundred one thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
901957 Nine hundred one thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
901958 Nine hundred one thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
901959 Nine hundred one thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
901960 Nine hundred one thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
901961 Nine hundred one thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
901962 Nine hundred one thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
901963 Nine hundred one thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
901964 Nine hundred one thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
901965 Nine hundred one thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
901966 Nine hundred one thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
901967 Nine hundred one thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
901968 Nine hundred one thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
901969 Nine hundred one thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
901970 Nine hundred one thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
901971 Nine hundred one thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
901972 Nine hundred one thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
901973 Nine hundred one thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
901974 Nine hundred one thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
901975 Nine hundred one thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
901976 Nine hundred one thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
901977 Nine hundred one thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
901978 Nine hundred one thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
901979 Nine hundred one thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
901980 Nine hundred one thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
901981 Nine hundred one thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
901982 Nine hundred one thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
901983 Nine hundred one thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
901984 Nine hundred one thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
901985 Nine hundred one thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
901986 Nine hundred one thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
901987 Nine hundred one thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
901988 Nine hundred one thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
901989 Nine hundred one thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
901990 Nine hundred one thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
901991 Nine hundred one thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
901992 Nine hundred one thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
901993 Nine hundred one thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
901994 Nine hundred one thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
901995 Nine hundred one thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
901996 Nine hundred one thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
901997 Nine hundred one thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
901998 Nine hundred one thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
901999 Nine hundred one thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
902000 Nine hundred two thousandไนน์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เก้า​แสน​สอง​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901901 ถึง 902000 (Nine hundred one thousand nine hundred and one to Nine hundred two thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 902001-902100, 902101-902200, 902201-902300, 902301-902400, 902401-902500, 902501-902600, 902601-902700, 902701-902800, 902801-902900, 902901-903000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 901801-901900, 901701-901800, 901601-901700, 901501-901600, 901401-901500, 901301-901400, 901201-901300, 901101-901200, 901001-901100, 900901-901000