วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901801 ถึง 901900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901801 ถึง 901900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901801 ถึง 901900 (Nine hundred one thousand eight hundred and one to Nine hundred one thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
901801 Nine hundred one thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
901802 Nine hundred one thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สอง
901803 Nine hundred one thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม
901804 Nine hundred one thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่
901805 Nine hundred one thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
901806 Nine hundred one thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก
901807 Nine hundred one thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
901808 Nine hundred one thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด
901809 Nine hundred one thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
901810 Nine hundred one thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
901811 Nine hundred one thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
901812 Nine hundred one thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
901813 Nine hundred one thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
901814 Nine hundred one thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
901815 Nine hundred one thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
901816 Nine hundred one thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
901817 Nine hundred one thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
901818 Nine hundred one thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
901819 Nine hundred one thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
901820 Nine hundred one thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
901821 Nine hundred one thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
901822 Nine hundred one thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
901823 Nine hundred one thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
901824 Nine hundred one thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
901825 Nine hundred one thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
901826 Nine hundred one thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
901827 Nine hundred one thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
901828 Nine hundred one thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
901829 Nine hundred one thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
901830 Nine hundred one thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
901831 Nine hundred one thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
901832 Nine hundred one thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
901833 Nine hundred one thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
901834 Nine hundred one thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
901835 Nine hundred one thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
901836 Nine hundred one thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
901837 Nine hundred one thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
901838 Nine hundred one thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
901839 Nine hundred one thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
901840 Nine hundred one thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
901841 Nine hundred one thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
901842 Nine hundred one thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
901843 Nine hundred one thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
901844 Nine hundred one thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
901845 Nine hundred one thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
901846 Nine hundred one thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
901847 Nine hundred one thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
901848 Nine hundred one thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
901849 Nine hundred one thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
901850 Nine hundred one thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
901851 Nine hundred one thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
901852 Nine hundred one thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
901853 Nine hundred one thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
901854 Nine hundred one thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
901855 Nine hundred one thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
901856 Nine hundred one thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
901857 Nine hundred one thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
901858 Nine hundred one thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
901859 Nine hundred one thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
901860 Nine hundred one thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
901861 Nine hundred one thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
901862 Nine hundred one thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
901863 Nine hundred one thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
901864 Nine hundred one thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
901865 Nine hundred one thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
901866 Nine hundred one thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
901867 Nine hundred one thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
901868 Nine hundred one thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
901869 Nine hundred one thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
901870 Nine hundred one thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
901871 Nine hundred one thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
901872 Nine hundred one thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
901873 Nine hundred one thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
901874 Nine hundred one thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
901875 Nine hundred one thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
901876 Nine hundred one thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
901877 Nine hundred one thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
901878 Nine hundred one thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
901879 Nine hundred one thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
901880 Nine hundred one thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
901881 Nine hundred one thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
901882 Nine hundred one thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
901883 Nine hundred one thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
901884 Nine hundred one thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
901885 Nine hundred one thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
901886 Nine hundred one thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
901887 Nine hundred one thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
901888 Nine hundred one thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
901889 Nine hundred one thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
901890 Nine hundred one thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
901891 Nine hundred one thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
901892 Nine hundred one thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
901893 Nine hundred one thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
901894 Nine hundred one thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
901895 Nine hundred one thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
901896 Nine hundred one thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
901897 Nine hundred one thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
901898 Nine hundred one thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
901899 Nine hundred one thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
901900 Nine hundred one thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901801 ถึง 901900 (Nine hundred one thousand eight hundred and one to Nine hundred one thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 901901-902000, 902001-902100, 902101-902200, 902201-902300, 902301-902400, 902401-902500, 902501-902600, 902601-902700, 902701-902800, 902801-902900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 901701-901800, 901601-901700, 901501-901600, 901401-901500, 901301-901400, 901201-901300, 901101-901200, 901001-901100, 900901-901000, 900801-900900