วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901701 ถึง 901800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901701 ถึง 901800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901701 ถึง 901800 (Nine hundred one thousand seven hundred and one to Nine hundred one thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
901701 Nine hundred one thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
901702 Nine hundred one thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
901703 Nine hundred one thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
901704 Nine hundred one thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
901705 Nine hundred one thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
901706 Nine hundred one thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
901707 Nine hundred one thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
901708 Nine hundred one thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
901709 Nine hundred one thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
901710 Nine hundred one thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
901711 Nine hundred one thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
901712 Nine hundred one thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
901713 Nine hundred one thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
901714 Nine hundred one thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
901715 Nine hundred one thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
901716 Nine hundred one thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
901717 Nine hundred one thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
901718 Nine hundred one thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
901719 Nine hundred one thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
901720 Nine hundred one thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
901721 Nine hundred one thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
901722 Nine hundred one thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
901723 Nine hundred one thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
901724 Nine hundred one thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
901725 Nine hundred one thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
901726 Nine hundred one thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
901727 Nine hundred one thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
901728 Nine hundred one thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
901729 Nine hundred one thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
901730 Nine hundred one thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
901731 Nine hundred one thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
901732 Nine hundred one thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
901733 Nine hundred one thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
901734 Nine hundred one thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
901735 Nine hundred one thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
901736 Nine hundred one thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
901737 Nine hundred one thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
901738 Nine hundred one thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
901739 Nine hundred one thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
901740 Nine hundred one thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
901741 Nine hundred one thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
901742 Nine hundred one thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
901743 Nine hundred one thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
901744 Nine hundred one thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
901745 Nine hundred one thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
901746 Nine hundred one thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
901747 Nine hundred one thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
901748 Nine hundred one thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
901749 Nine hundred one thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
901750 Nine hundred one thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
901751 Nine hundred one thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
901752 Nine hundred one thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
901753 Nine hundred one thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
901754 Nine hundred one thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
901755 Nine hundred one thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
901756 Nine hundred one thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
901757 Nine hundred one thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
901758 Nine hundred one thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
901759 Nine hundred one thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
901760 Nine hundred one thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
901761 Nine hundred one thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
901762 Nine hundred one thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
901763 Nine hundred one thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
901764 Nine hundred one thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
901765 Nine hundred one thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
901766 Nine hundred one thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
901767 Nine hundred one thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
901768 Nine hundred one thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
901769 Nine hundred one thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
901770 Nine hundred one thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
901771 Nine hundred one thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
901772 Nine hundred one thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
901773 Nine hundred one thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
901774 Nine hundred one thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
901775 Nine hundred one thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
901776 Nine hundred one thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
901777 Nine hundred one thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
901778 Nine hundred one thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
901779 Nine hundred one thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
901780 Nine hundred one thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
901781 Nine hundred one thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
901782 Nine hundred one thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
901783 Nine hundred one thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
901784 Nine hundred one thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
901785 Nine hundred one thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
901786 Nine hundred one thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
901787 Nine hundred one thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
901788 Nine hundred one thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
901789 Nine hundred one thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
901790 Nine hundred one thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
901791 Nine hundred one thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
901792 Nine hundred one thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
901793 Nine hundred one thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
901794 Nine hundred one thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
901795 Nine hundred one thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
901796 Nine hundred one thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
901797 Nine hundred one thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
901798 Nine hundred one thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
901799 Nine hundred one thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
901800 Nine hundred one thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901701 ถึง 901800 (Nine hundred one thousand seven hundred and one to Nine hundred one thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 901801-901900, 901901-902000, 902001-902100, 902101-902200, 902201-902300, 902301-902400, 902401-902500, 902501-902600, 902601-902700, 902701-902800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 901601-901700, 901501-901600, 901401-901500, 901301-901400, 901201-901300, 901101-901200, 901001-901100, 900901-901000, 900801-900900, 900701-900800