วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901601 ถึง 901700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901601 ถึง 901700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901601 ถึง 901700 (Nine hundred one thousand six hundred and one to Nine hundred one thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
901601 Nine hundred one thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
901602 Nine hundred one thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สอง
901603 Nine hundred one thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม
901604 Nine hundred one thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่
901605 Nine hundred one thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า
901606 Nine hundred one thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก
901607 Nine hundred one thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
901608 Nine hundred one thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด
901609 Nine hundred one thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า
901610 Nine hundred one thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ
901611 Nine hundred one thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
901612 Nine hundred one thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
901613 Nine hundred one thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
901614 Nine hundred one thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
901615 Nine hundred one thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
901616 Nine hundred one thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
901617 Nine hundred one thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
901618 Nine hundred one thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
901619 Nine hundred one thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
901620 Nine hundred one thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
901621 Nine hundred one thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
901622 Nine hundred one thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
901623 Nine hundred one thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
901624 Nine hundred one thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
901625 Nine hundred one thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
901626 Nine hundred one thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
901627 Nine hundred one thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
901628 Nine hundred one thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
901629 Nine hundred one thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
901630 Nine hundred one thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
901631 Nine hundred one thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
901632 Nine hundred one thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
901633 Nine hundred one thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
901634 Nine hundred one thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
901635 Nine hundred one thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
901636 Nine hundred one thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
901637 Nine hundred one thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
901638 Nine hundred one thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
901639 Nine hundred one thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
901640 Nine hundred one thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
901641 Nine hundred one thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
901642 Nine hundred one thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
901643 Nine hundred one thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
901644 Nine hundred one thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
901645 Nine hundred one thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
901646 Nine hundred one thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
901647 Nine hundred one thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
901648 Nine hundred one thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
901649 Nine hundred one thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
901650 Nine hundred one thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
901651 Nine hundred one thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
901652 Nine hundred one thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
901653 Nine hundred one thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
901654 Nine hundred one thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
901655 Nine hundred one thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
901656 Nine hundred one thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
901657 Nine hundred one thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
901658 Nine hundred one thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
901659 Nine hundred one thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
901660 Nine hundred one thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
901661 Nine hundred one thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
901662 Nine hundred one thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
901663 Nine hundred one thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
901664 Nine hundred one thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
901665 Nine hundred one thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
901666 Nine hundred one thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
901667 Nine hundred one thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
901668 Nine hundred one thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
901669 Nine hundred one thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
901670 Nine hundred one thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
901671 Nine hundred one thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
901672 Nine hundred one thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
901673 Nine hundred one thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
901674 Nine hundred one thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
901675 Nine hundred one thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
901676 Nine hundred one thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
901677 Nine hundred one thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
901678 Nine hundred one thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
901679 Nine hundred one thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
901680 Nine hundred one thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
901681 Nine hundred one thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
901682 Nine hundred one thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
901683 Nine hundred one thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
901684 Nine hundred one thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
901685 Nine hundred one thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
901686 Nine hundred one thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
901687 Nine hundred one thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
901688 Nine hundred one thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
901689 Nine hundred one thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
901690 Nine hundred one thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
901691 Nine hundred one thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
901692 Nine hundred one thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
901693 Nine hundred one thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
901694 Nine hundred one thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
901695 Nine hundred one thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
901696 Nine hundred one thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
901697 Nine hundred one thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
901698 Nine hundred one thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
901699 Nine hundred one thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
901700 Nine hundred one thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901601 ถึง 901700 (Nine hundred one thousand six hundred and one to Nine hundred one thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 901701-901800, 901801-901900, 901901-902000, 902001-902100, 902101-902200, 902201-902300, 902301-902400, 902401-902500, 902501-902600, 902601-902700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 901501-901600, 901401-901500, 901301-901400, 901201-901300, 901101-901200, 901001-901100, 900901-901000, 900801-900900, 900701-900800, 900601-900700