วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901101 ถึง 901200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 901101 ถึง 901200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901101 ถึง 901200 (Nine hundred one thousand one hundred and one to Nine hundred one thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
901101 Nine hundred one thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
901102 Nine hundred one thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
901103 Nine hundred one thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
901104 Nine hundred one thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
901105 Nine hundred one thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
901106 Nine hundred one thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
901107 Nine hundred one thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
901108 Nine hundred one thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
901109 Nine hundred one thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
901110 Nine hundred one thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
901111 Nine hundred one thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
901112 Nine hundred one thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
901113 Nine hundred one thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
901114 Nine hundred one thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
901115 Nine hundred one thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
901116 Nine hundred one thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
901117 Nine hundred one thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
901118 Nine hundred one thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
901119 Nine hundred one thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
901120 Nine hundred one thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
901121 Nine hundred one thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
901122 Nine hundred one thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
901123 Nine hundred one thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
901124 Nine hundred one thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
901125 Nine hundred one thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
901126 Nine hundred one thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
901127 Nine hundred one thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
901128 Nine hundred one thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
901129 Nine hundred one thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
901130 Nine hundred one thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
901131 Nine hundred one thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
901132 Nine hundred one thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
901133 Nine hundred one thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
901134 Nine hundred one thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
901135 Nine hundred one thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
901136 Nine hundred one thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
901137 Nine hundred one thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
901138 Nine hundred one thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
901139 Nine hundred one thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
901140 Nine hundred one thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
901141 Nine hundred one thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
901142 Nine hundred one thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
901143 Nine hundred one thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
901144 Nine hundred one thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
901145 Nine hundred one thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
901146 Nine hundred one thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
901147 Nine hundred one thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
901148 Nine hundred one thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
901149 Nine hundred one thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
901150 Nine hundred one thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
901151 Nine hundred one thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
901152 Nine hundred one thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
901153 Nine hundred one thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
901154 Nine hundred one thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
901155 Nine hundred one thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
901156 Nine hundred one thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
901157 Nine hundred one thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
901158 Nine hundred one thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
901159 Nine hundred one thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
901160 Nine hundred one thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
901161 Nine hundred one thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
901162 Nine hundred one thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
901163 Nine hundred one thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
901164 Nine hundred one thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
901165 Nine hundred one thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
901166 Nine hundred one thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
901167 Nine hundred one thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
901168 Nine hundred one thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
901169 Nine hundred one thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
901170 Nine hundred one thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
901171 Nine hundred one thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
901172 Nine hundred one thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
901173 Nine hundred one thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
901174 Nine hundred one thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
901175 Nine hundred one thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
901176 Nine hundred one thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
901177 Nine hundred one thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
901178 Nine hundred one thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
901179 Nine hundred one thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
901180 Nine hundred one thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
901181 Nine hundred one thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
901182 Nine hundred one thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
901183 Nine hundred one thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
901184 Nine hundred one thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
901185 Nine hundred one thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
901186 Nine hundred one thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
901187 Nine hundred one thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
901188 Nine hundred one thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
901189 Nine hundred one thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
901190 Nine hundred one thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
901191 Nine hundred one thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
901192 Nine hundred one thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
901193 Nine hundred one thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
901194 Nine hundred one thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
901195 Nine hundred one thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
901196 Nine hundred one thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
901197 Nine hundred one thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
901198 Nine hundred one thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
901199 Nine hundred one thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
901200 Nine hundred one thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 901101 ถึง 901200 (Nine hundred one thousand one hundred and one to Nine hundred one thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 901201-901300, 901301-901400, 901401-901500, 901501-901600, 901601-901700, 901701-901800, 901801-901900, 901901-902000, 902001-902100, 902101-902200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 901001-901100, 900901-901000, 900801-900900, 900701-900800, 900601-900700, 900501-900600, 900401-900500, 900301-900400, 900201-900300, 900101-900200