วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 896701 ถึง 896800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 896701 ถึง 896800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 896701 ถึง 896800 (Eight hundred ninety six thousand seven hundred and one to Eight hundred ninety six thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
896701 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
896702 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
896703 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
896704 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
896705 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
896706 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
896707 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
896708 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
896709 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
896710 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and tenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
896711 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
896712 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
896713 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
896714 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
896715 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
896716 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
896717 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
896718 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
896719 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
896720 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
896721 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
896722 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
896723 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
896724 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
896725 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
896726 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
896727 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
896728 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
896729 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
896730 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
896731 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
896732 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
896733 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
896734 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
896735 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
896736 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
896737 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
896738 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
896739 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
896740 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
896741 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
896742 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
896743 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
896744 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
896745 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
896746 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
896747 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
896748 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
896749 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
896750 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
896751 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
896752 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
896753 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
896754 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
896755 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
896756 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
896757 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
896758 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
896759 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
896760 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
896761 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
896762 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
896763 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
896764 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
896765 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
896766 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
896767 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
896768 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
896769 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
896770 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
896771 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
896772 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
896773 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
896774 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
896775 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
896776 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
896777 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
896778 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
896779 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
896780 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
896781 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
896782 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
896783 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
896784 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
896785 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
896786 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
896787 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
896788 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
896789 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
896790 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
896791 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
896792 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
896793 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
896794 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
896795 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
896796 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
896797 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
896798 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
896799 Eight hundred ninety six thousand seven hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
896800 Eight hundred ninety six thousand eight hundredเอท ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 896701 ถึง 896800 (Eight hundred ninety six thousand seven hundred and one to Eight hundred ninety six thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 896801-896900, 896901-897000, 897001-897100, 897101-897200, 897201-897300, 897301-897400, 897401-897500, 897501-897600, 897601-897700, 897701-897800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 896601-896700, 896501-896600, 896401-896500, 896301-896400, 896201-896300, 896101-896200, 896001-896100, 895901-896000, 895801-895900, 895701-895800