วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 889801 ถึง 889900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 889801 ถึง 889900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 889801 ถึง 889900 (Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and one to Eight hundred eighty nine thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
889801 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
889802 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สอง
889803 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม
889804 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่
889805 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
889806 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก
889807 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
889808 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด
889809 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
889810 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and tenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
889811 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and elevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
889812 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and twelveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
889813 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and thirteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
889814 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and fourteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
889815 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and fifteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
889816 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and sixteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
889817 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and seventeenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
889818 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and eighteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
889819 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and nineteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
889820 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and twentyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
889821 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
889822 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
889823 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
889824 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
889825 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
889826 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
889827 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
889828 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
889829 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
889830 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and thirtyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
889831 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
889832 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
889833 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
889834 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
889835 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
889836 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
889837 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
889838 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
889839 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
889840 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and fortyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
889841 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and forty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
889842 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and forty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
889843 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and forty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
889844 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and forty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
889845 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
889846 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and forty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
889847 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
889848 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and forty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
889849 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and forty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
889850 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and fiftyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
889851 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
889852 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
889853 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
889854 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
889855 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
889856 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
889857 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
889858 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
889859 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
889860 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and sixtyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
889861 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
889862 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
889863 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
889864 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
889865 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
889866 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
889867 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
889868 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
889869 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
889870 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and seventyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
889871 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
889872 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
889873 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
889874 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
889875 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
889876 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
889877 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
889878 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
889879 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
889880 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and eightyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
889881 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
889882 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
889883 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
889884 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
889885 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
889886 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
889887 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
889888 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
889889 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
889890 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and ninetyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
889891 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
889892 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
889893 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
889894 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
889895 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
889896 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
889897 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
889898 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
889899 Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
889900 Eight hundred eighty nine thousand nine hundredเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 889801 ถึง 889900 (Eight hundred eighty nine thousand eight hundred and one to Eight hundred eighty nine thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 889901-890000, 890001-890100, 890101-890200, 890201-890300, 890301-890400, 890401-890500, 890501-890600, 890601-890700, 890701-890800, 890801-890900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 889701-889800, 889601-889700, 889501-889600, 889401-889500, 889301-889400, 889201-889300, 889101-889200, 889001-889100, 888901-889000, 888801-888900