วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 889601 ถึง 889700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 889601 ถึง 889700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 889601 ถึง 889700 (Eight hundred eighty nine thousand six hundred and one to Eight hundred eighty nine thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
889601 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
889602 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สอง
889603 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม
889604 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่
889605 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า
889606 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก
889607 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
889608 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด
889609 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า
889610 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and tenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ
889611 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and elevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
889612 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and twelveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
889613 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and thirteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
889614 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and fourteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
889615 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and fifteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
889616 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and sixteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
889617 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and seventeenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
889618 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and eighteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
889619 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and nineteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
889620 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and twentyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
889621 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
889622 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
889623 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
889624 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
889625 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
889626 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
889627 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
889628 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
889629 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
889630 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and thirtyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
889631 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
889632 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
889633 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
889634 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
889635 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
889636 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
889637 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
889638 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
889639 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
889640 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and fortyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
889641 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and forty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
889642 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and forty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
889643 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and forty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
889644 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and forty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
889645 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
889646 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and forty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
889647 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
889648 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and forty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
889649 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and forty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
889650 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and fiftyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
889651 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
889652 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
889653 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
889654 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
889655 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
889656 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
889657 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
889658 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
889659 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
889660 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and sixtyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
889661 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
889662 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
889663 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
889664 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
889665 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
889666 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
889667 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
889668 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
889669 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
889670 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and seventyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
889671 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
889672 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
889673 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
889674 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
889675 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
889676 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
889677 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
889678 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
889679 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
889680 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and eightyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
889681 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
889682 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
889683 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
889684 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
889685 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
889686 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
889687 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
889688 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
889689 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
889690 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and ninetyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
889691 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
889692 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
889693 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
889694 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
889695 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
889696 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
889697 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
889698 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
889699 Eight hundred eighty nine thousand six hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
889700 Eight hundred eighty nine thousand seven hundredเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 889601 ถึง 889700 (Eight hundred eighty nine thousand six hundred and one to Eight hundred eighty nine thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 889701-889800, 889801-889900, 889901-890000, 890001-890100, 890101-890200, 890201-890300, 890301-890400, 890401-890500, 890501-890600, 890601-890700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 889501-889600, 889401-889500, 889301-889400, 889201-889300, 889101-889200, 889001-889100, 888901-889000, 888801-888900, 888701-888800, 888601-888700