วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 805101 ถึง 805200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 805101 ถึง 805200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 805101 ถึง 805200 (Eight hundred five thousand one hundred and one to Eight hundred five thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
805101 Eight hundred five thousand one hundred and oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
805102 Eight hundred five thousand one hundred and twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
805103 Eight hundred five thousand one hundred and threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
805104 Eight hundred five thousand one hundred and fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
805105 Eight hundred five thousand one hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
805106 Eight hundred five thousand one hundred and sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
805107 Eight hundred five thousand one hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
805108 Eight hundred five thousand one hundred and eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
805109 Eight hundred five thousand one hundred and nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
805110 Eight hundred five thousand one hundred and tenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
805111 Eight hundred five thousand one hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
805112 Eight hundred five thousand one hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
805113 Eight hundred five thousand one hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
805114 Eight hundred five thousand one hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
805115 Eight hundred five thousand one hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
805116 Eight hundred five thousand one hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
805117 Eight hundred five thousand one hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
805118 Eight hundred five thousand one hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
805119 Eight hundred five thousand one hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
805120 Eight hundred five thousand one hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
805121 Eight hundred five thousand one hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
805122 Eight hundred five thousand one hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
805123 Eight hundred five thousand one hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
805124 Eight hundred five thousand one hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
805125 Eight hundred five thousand one hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
805126 Eight hundred five thousand one hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
805127 Eight hundred five thousand one hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
805128 Eight hundred five thousand one hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
805129 Eight hundred five thousand one hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
805130 Eight hundred five thousand one hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
805131 Eight hundred five thousand one hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
805132 Eight hundred five thousand one hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
805133 Eight hundred five thousand one hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
805134 Eight hundred five thousand one hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
805135 Eight hundred five thousand one hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
805136 Eight hundred five thousand one hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
805137 Eight hundred five thousand one hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
805138 Eight hundred five thousand one hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
805139 Eight hundred five thousand one hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
805140 Eight hundred five thousand one hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
805141 Eight hundred five thousand one hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
805142 Eight hundred five thousand one hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
805143 Eight hundred five thousand one hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
805144 Eight hundred five thousand one hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
805145 Eight hundred five thousand one hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
805146 Eight hundred five thousand one hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
805147 Eight hundred five thousand one hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
805148 Eight hundred five thousand one hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
805149 Eight hundred five thousand one hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
805150 Eight hundred five thousand one hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
805151 Eight hundred five thousand one hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
805152 Eight hundred five thousand one hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
805153 Eight hundred five thousand one hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
805154 Eight hundred five thousand one hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
805155 Eight hundred five thousand one hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
805156 Eight hundred five thousand one hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
805157 Eight hundred five thousand one hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
805158 Eight hundred five thousand one hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
805159 Eight hundred five thousand one hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
805160 Eight hundred five thousand one hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
805161 Eight hundred five thousand one hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
805162 Eight hundred five thousand one hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
805163 Eight hundred five thousand one hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
805164 Eight hundred five thousand one hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
805165 Eight hundred five thousand one hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
805166 Eight hundred five thousand one hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
805167 Eight hundred five thousand one hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
805168 Eight hundred five thousand one hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
805169 Eight hundred five thousand one hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
805170 Eight hundred five thousand one hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
805171 Eight hundred five thousand one hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
805172 Eight hundred five thousand one hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
805173 Eight hundred five thousand one hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
805174 Eight hundred five thousand one hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
805175 Eight hundred five thousand one hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
805176 Eight hundred five thousand one hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
805177 Eight hundred five thousand one hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
805178 Eight hundred five thousand one hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
805179 Eight hundred five thousand one hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
805180 Eight hundred five thousand one hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
805181 Eight hundred five thousand one hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
805182 Eight hundred five thousand one hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
805183 Eight hundred five thousand one hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
805184 Eight hundred five thousand one hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
805185 Eight hundred five thousand one hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
805186 Eight hundred five thousand one hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
805187 Eight hundred five thousand one hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
805188 Eight hundred five thousand one hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
805189 Eight hundred five thousand one hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
805190 Eight hundred five thousand one hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
805191 Eight hundred five thousand one hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
805192 Eight hundred five thousand one hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
805193 Eight hundred five thousand one hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
805194 Eight hundred five thousand one hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
805195 Eight hundred five thousand one hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
805196 Eight hundred five thousand one hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
805197 Eight hundred five thousand one hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
805198 Eight hundred five thousand one hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
805199 Eight hundred five thousand one hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
805200 Eight hundred five thousand two hundredเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 805101 ถึง 805200 (Eight hundred five thousand one hundred and one to Eight hundred five thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 805201-805300, 805301-805400, 805401-805500, 805501-805600, 805601-805700, 805701-805800, 805801-805900, 805901-806000, 806001-806100, 806101-806200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 805001-805100, 804901-805000, 804801-804900, 804701-804800, 804601-804700, 804501-804600, 804401-804500, 804301-804400, 804201-804300, 804101-804200