วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 801801 ถึง 801900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 801801 ถึง 801900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 801801 ถึง 801900 (Eight hundred one thousand eight hundred and one to Eight hundred one thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
801801 Eight hundred one thousand eight hundred and oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
801802 Eight hundred one thousand eight hundred and twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สอง
801803 Eight hundred one thousand eight hundred and threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม
801804 Eight hundred one thousand eight hundred and fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่
801805 Eight hundred one thousand eight hundred and fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
801806 Eight hundred one thousand eight hundred and sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก
801807 Eight hundred one thousand eight hundred and sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
801808 Eight hundred one thousand eight hundred and eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด
801809 Eight hundred one thousand eight hundred and nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
801810 Eight hundred one thousand eight hundred and tenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
801811 Eight hundred one thousand eight hundred and elevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
801812 Eight hundred one thousand eight hundred and twelveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
801813 Eight hundred one thousand eight hundred and thirteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
801814 Eight hundred one thousand eight hundred and fourteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
801815 Eight hundred one thousand eight hundred and fifteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
801816 Eight hundred one thousand eight hundred and sixteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
801817 Eight hundred one thousand eight hundred and seventeenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
801818 Eight hundred one thousand eight hundred and eighteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
801819 Eight hundred one thousand eight hundred and nineteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
801820 Eight hundred one thousand eight hundred and twentyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
801821 Eight hundred one thousand eight hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
801822 Eight hundred one thousand eight hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
801823 Eight hundred one thousand eight hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
801824 Eight hundred one thousand eight hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
801825 Eight hundred one thousand eight hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
801826 Eight hundred one thousand eight hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
801827 Eight hundred one thousand eight hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
801828 Eight hundred one thousand eight hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
801829 Eight hundred one thousand eight hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
801830 Eight hundred one thousand eight hundred and thirtyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
801831 Eight hundred one thousand eight hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
801832 Eight hundred one thousand eight hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
801833 Eight hundred one thousand eight hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
801834 Eight hundred one thousand eight hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
801835 Eight hundred one thousand eight hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
801836 Eight hundred one thousand eight hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
801837 Eight hundred one thousand eight hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
801838 Eight hundred one thousand eight hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
801839 Eight hundred one thousand eight hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
801840 Eight hundred one thousand eight hundred and fortyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
801841 Eight hundred one thousand eight hundred and forty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
801842 Eight hundred one thousand eight hundred and forty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
801843 Eight hundred one thousand eight hundred and forty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
801844 Eight hundred one thousand eight hundred and forty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
801845 Eight hundred one thousand eight hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
801846 Eight hundred one thousand eight hundred and forty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
801847 Eight hundred one thousand eight hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
801848 Eight hundred one thousand eight hundred and forty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
801849 Eight hundred one thousand eight hundred and forty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
801850 Eight hundred one thousand eight hundred and fiftyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
801851 Eight hundred one thousand eight hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
801852 Eight hundred one thousand eight hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
801853 Eight hundred one thousand eight hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
801854 Eight hundred one thousand eight hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
801855 Eight hundred one thousand eight hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
801856 Eight hundred one thousand eight hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
801857 Eight hundred one thousand eight hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
801858 Eight hundred one thousand eight hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
801859 Eight hundred one thousand eight hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
801860 Eight hundred one thousand eight hundred and sixtyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
801861 Eight hundred one thousand eight hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
801862 Eight hundred one thousand eight hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
801863 Eight hundred one thousand eight hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
801864 Eight hundred one thousand eight hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
801865 Eight hundred one thousand eight hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
801866 Eight hundred one thousand eight hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
801867 Eight hundred one thousand eight hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
801868 Eight hundred one thousand eight hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
801869 Eight hundred one thousand eight hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
801870 Eight hundred one thousand eight hundred and seventyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
801871 Eight hundred one thousand eight hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
801872 Eight hundred one thousand eight hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
801873 Eight hundred one thousand eight hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
801874 Eight hundred one thousand eight hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
801875 Eight hundred one thousand eight hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
801876 Eight hundred one thousand eight hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
801877 Eight hundred one thousand eight hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
801878 Eight hundred one thousand eight hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
801879 Eight hundred one thousand eight hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
801880 Eight hundred one thousand eight hundred and eightyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
801881 Eight hundred one thousand eight hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
801882 Eight hundred one thousand eight hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
801883 Eight hundred one thousand eight hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
801884 Eight hundred one thousand eight hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
801885 Eight hundred one thousand eight hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
801886 Eight hundred one thousand eight hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
801887 Eight hundred one thousand eight hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
801888 Eight hundred one thousand eight hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
801889 Eight hundred one thousand eight hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
801890 Eight hundred one thousand eight hundred and ninetyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
801891 Eight hundred one thousand eight hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
801892 Eight hundred one thousand eight hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
801893 Eight hundred one thousand eight hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
801894 Eight hundred one thousand eight hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
801895 Eight hundred one thousand eight hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
801896 Eight hundred one thousand eight hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
801897 Eight hundred one thousand eight hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
801898 Eight hundred one thousand eight hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
801899 Eight hundred one thousand eight hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
801900 Eight hundred one thousand nine hundredเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 801801 ถึง 801900 (Eight hundred one thousand eight hundred and one to Eight hundred one thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 801901-802000, 802001-802100, 802101-802200, 802201-802300, 802301-802400, 802401-802500, 802501-802600, 802601-802700, 802701-802800, 802801-802900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 801701-801800, 801601-801700, 801501-801600, 801401-801500, 801301-801400, 801201-801300, 801101-801200, 801001-801100, 800901-801000, 800801-800900