วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 791001 ถึง 791100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 791001 ถึง 791100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 791001 ถึง 791100 (Seven hundred ninety one thousand and one to Seven hundred ninety one thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
791001 Seven hundred ninety one thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
791002 Seven hundred ninety one thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง
791003 Seven hundred ninety one thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม
791004 Seven hundred ninety one thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่
791005 Seven hundred ninety one thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า
791006 Seven hundred ninety one thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก
791007 Seven hundred ninety one thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
791008 Seven hundred ninety one thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด
791009 Seven hundred ninety one thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า
791010 Seven hundred ninety one thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ
791011 Seven hundred ninety one thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
791012 Seven hundred ninety one thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
791013 Seven hundred ninety one thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
791014 Seven hundred ninety one thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
791015 Seven hundred ninety one thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
791016 Seven hundred ninety one thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
791017 Seven hundred ninety one thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
791018 Seven hundred ninety one thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
791019 Seven hundred ninety one thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
791020 Seven hundred ninety one thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
791021 Seven hundred ninety one thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
791022 Seven hundred ninety one thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
791023 Seven hundred ninety one thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
791024 Seven hundred ninety one thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
791025 Seven hundred ninety one thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
791026 Seven hundred ninety one thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
791027 Seven hundred ninety one thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
791028 Seven hundred ninety one thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
791029 Seven hundred ninety one thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
791030 Seven hundred ninety one thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
791031 Seven hundred ninety one thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
791032 Seven hundred ninety one thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
791033 Seven hundred ninety one thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
791034 Seven hundred ninety one thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
791035 Seven hundred ninety one thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
791036 Seven hundred ninety one thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
791037 Seven hundred ninety one thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
791038 Seven hundred ninety one thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
791039 Seven hundred ninety one thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
791040 Seven hundred ninety one thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
791041 Seven hundred ninety one thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
791042 Seven hundred ninety one thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
791043 Seven hundred ninety one thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
791044 Seven hundred ninety one thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
791045 Seven hundred ninety one thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
791046 Seven hundred ninety one thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
791047 Seven hundred ninety one thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
791048 Seven hundred ninety one thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
791049 Seven hundred ninety one thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
791050 Seven hundred ninety one thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
791051 Seven hundred ninety one thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
791052 Seven hundred ninety one thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
791053 Seven hundred ninety one thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
791054 Seven hundred ninety one thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
791055 Seven hundred ninety one thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
791056 Seven hundred ninety one thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
791057 Seven hundred ninety one thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
791058 Seven hundred ninety one thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
791059 Seven hundred ninety one thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
791060 Seven hundred ninety one thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
791061 Seven hundred ninety one thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
791062 Seven hundred ninety one thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
791063 Seven hundred ninety one thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
791064 Seven hundred ninety one thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
791065 Seven hundred ninety one thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
791066 Seven hundred ninety one thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
791067 Seven hundred ninety one thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
791068 Seven hundred ninety one thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
791069 Seven hundred ninety one thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
791070 Seven hundred ninety one thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
791071 Seven hundred ninety one thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
791072 Seven hundred ninety one thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
791073 Seven hundred ninety one thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
791074 Seven hundred ninety one thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
791075 Seven hundred ninety one thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
791076 Seven hundred ninety one thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
791077 Seven hundred ninety one thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
791078 Seven hundred ninety one thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
791079 Seven hundred ninety one thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
791080 Seven hundred ninety one thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
791081 Seven hundred ninety one thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
791082 Seven hundred ninety one thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
791083 Seven hundred ninety one thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
791084 Seven hundred ninety one thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
791085 Seven hundred ninety one thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
791086 Seven hundred ninety one thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
791087 Seven hundred ninety one thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
791088 Seven hundred ninety one thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
791089 Seven hundred ninety one thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
791090 Seven hundred ninety one thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
791091 Seven hundred ninety one thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
791092 Seven hundred ninety one thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
791093 Seven hundred ninety one thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
791094 Seven hundred ninety one thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
791095 Seven hundred ninety one thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
791096 Seven hundred ninety one thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
791097 Seven hundred ninety one thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
791098 Seven hundred ninety one thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
791099 Seven hundred ninety one thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
791100 Seven hundred ninety one thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 791001 ถึง 791100 (Seven hundred ninety one thousand and one to Seven hundred ninety one thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 791101-791200, 791201-791300, 791301-791400, 791401-791500, 791501-791600, 791601-791700, 791701-791800, 791801-791900, 791901-792000, 792001-792100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 790901-791000, 790801-790900, 790701-790800, 790601-790700, 790501-790600, 790401-790500, 790301-790400, 790201-790300, 790101-790200, 790001-790100